Tổng cục Hải quan lên tiếng về cách tính chi phí vận tải vào trị giá hải quan

Trước những cách hiểu khác nhau của cộng đồng DN và cơ quan Hải quan về có hay không cộng khoản chi phí vận tải và các chi phí có liên quan đến việc vận chuyển hàng hóa đến cửa khẩu nhập đầu tiên vào trị giá hải quan, Tổng cục Hải quan vừa có thêm công văn hướng dẫn hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện thông nhất việc tính các khoản phí này vào trị giá hải quan.

Theo đó, Tổng cục Hải quan yêu cầu các cục hải quan tỉnh, thành phố chỉ hướng dẫn DN thực hiện khai báo chi phí vận tải và các chi phí có liên quan đến việc vận chuyển hàng hóa đến cửa khẩu nhập đầu tiên nếu các khoản chi phí này thuộc khoản điều chỉnh cộng quy định tại điểm g khoản 2 Điều 13 Thông tư 39/2015/TT-BTC và đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 13 Thông tư 39/2015/TT-BTC.

Cửa khẩu nhập đầu tiên đối với phương thức vận tải đường biển, đường hàng không là cảng dỡ hàng ghi trên vận đơn theo quy định tại khoản 2 Điều 20 Nghị định 08/2015/NĐ-CP.

Đưa ra ví dụ, Tổng cục Hải quan phân tích, phí CIC/EIS (phí mất cân bằng container) nếu thỏa mãn đủ các điều kiện (liên quan đến việc vận chuyển hàng hóa đến cửa khẩu nhập đầu tiên; do người mua thanh toán và chưa được tính trong trị giá thực tế đã thanh toán hay sẽ phải thanh toán; có số liệu khách quan, định lượng được) theo quy định tại khoản 1 Điều 13 Thông tư 39/2015/TT-BTC thì là khoản phí phải cộng vào trị giá hàng NK. Nếu không đáp ứng một trong ba điều kiện thì không phải cộng vào trị giá hàng hóa NK.

Tổng cục Hải quan cũng cho biết, trường hợp các khoản phí này là khoản điều chỉnh cộng thì cơ quan Hải quan hướng dẫn DN thực hiện khai báo nếu DN thuộc diện khai báo mã phân loại khai trị giá là 7.

Cụ thể, tại chỉ tiêu 1.49 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 38/2015/TT-BTC (mã, tên khoản điều chỉnh): Ô 1 khai ký tự “N”; Ô 2 khai ký tự “DP”; Ô 3 nhập mã đơn vị tiền tệ; Ô 4 nhập tổng giá trị các khoản điều chỉnh, sau đó nhập vào tổng giá trị tính thuế bằng tay vào hệ thống.

Đồng thời, tại chỉ tiêu 1.50 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 38/2015/TT-BTC (Chi tiết khai trị giá): nhập tóm tắt số tiền của từng khoản điều chỉnh, ví dụ, CIC (1.270.000 vnđ).

Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện kiểm tra các khoản phí này tại khâu trong và sau thông quan để thực hiện việc xác định trị giá đúng quy định tại Nghị định 08/2015/NĐ-CP, Thông tư 39/2015/TT-BTC, Thông tư 38/2015/TT-BTC.

Trước đó, ngày 8/3/2018, Tổng cục Hải quan đã có công văn 1237/TCHQ-TXNK yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện rà soát, kiểm tra việc khai báo của DN về các khoản phí CIC, phí DO và phí vệ sinh container liên quan đến việc vận chuyển hàng hóa NK vào trị giá tính thuế hàng NK.

Công văn này của Tổng cục Hải quan đã gây lên luồng ý kiến khác nhau của cộng đồng DN về cách tính chi phí vận tải vào trị giá tính thuế hải quan. Và trực tiếp Hiệp hội DN dịch vụ logicstics Việt Nam (VLA) đã có công văn gửi tới Tổng cục Hải quan kiến nghị về quy định cộng phí CIC, vệ sinh container, D/O vào trị giá khai báo hải quan.

Trước đó, phản hồi về những ý kiến của cộng đồng DN về vấn đề này, trao đổi với phóng viên Báo Hải quan, ông Nguyễn Hoàng Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Thuế XNK cho biết công văn 1237/TCHQ-TXNK ngày 8/3/2018 của Tổng cục Hải quan trên tinh thần Tổng cục Hải quan hướng dẫn chung các cục hải quan tỉnh, thành phố thực hiện theo đúng quy định về việc kiểm tra tính trị giá hải quan. Tuy nhiên, cụ thể về việc tính toán ra sao, cách thức cộng vào trị giá hải quan như thế nào thì Tổng cục Hải quan sẽ rà soát lại và sẽ có công văn hướng dẫn cụ thể cách tính từng loại phụ phí vào trị giá tính thuế hàng NK.

Và những hướng dẫn trên của Tổng cục Hải quan với Cục Hải quan các tỉnh, thành phố đã khá rõ ràng về cách tính chi phí vận tải vào trị giá tính thuế hải quan mà cộng đồng DN đang thắc mắc.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

@templatesyard