Hơn 26.600 C/O mẫu D điện tử được thực hiện trên Cơ chế một cửa ASEAN

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, tính từ 1/1 đến 15/3/2018 đã có 26.693 C/O mẫu D điện tử (e-C/O form D) đã được thực hiện trên Cơ chế một cửa ASEAN.
c/o form D trên một cửa quốc gia
một cửa quốc gia

Cụ thể, Tổng cục Hải quan đã phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Thông tin và Truyền thông trao đổi chính thức thông tin e-C/O form D với các nước Singapore, Malaysia, Indonesia, Thái Lan từ tháng 1/2018.

Kết quả, từ ngày 1/1 đến 15/3, tổng số C/O form D do Việt Nam gửi đi là 8.641 (trong đó có 667 C/O form D gửi tới Singapore; 1.898 C/O gửi tới Malaysia; 965 C/O gửi tới Thái Lan; 5.101 C/O gửi tới Indonesia). Tổng số C/O form D Việt Nam nhận được từ các nước ASEAN là 18.052.

Trước đó, trên cơ sở xác nhận của 5 nước ASEAN (Indonesia, Malaysia, Singapore, Thái Lan và Việt Nam) tham gia triển khai C/O điện tử thông qua Cơ chế một cửa ASEAN, từ 1/1/2018 việc tiếp nhận, kiểm tra C/O mẫu D điện tử đã được triển khai chính thức.

Hiện tại, Tổng cục Hải quan cũng đang phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện công tác chuẩn bị để triển khai trao đổi thí điểm tờ khai hải quan ASEAN và trao đổi chứng nhận kiểm dịch điện tử eSPS.

Tổng cục Hải quan cũng đang hoàn thiện hồ sơ Nghị định Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN và kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa XK, NK để hoàn thiện khung pháp lý…

Bên cạnh việc triển khai Cơ chế một cửa ASEAN, hiện tại Cơ chế một cửa quốc gia cũng đang được các bộ, ngành triển khai. Đã có 11 bộ, ngành tham gia kết nối; 47 thủ tục hành chính được thực hiện; tổng số hồ sơ đã được xử lý trên Cổng thông tin một cửa quốc gia là 1,050 triệu bộ và triển 19,8 nghìn DN tham gia.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

@templatesyard