công văn 1464/TCHQ-GSQL về mã tham chiếu và RVC(40%) trên C/O VK

theo như công văn số 1464/TCHQ-GSQL ngày 21/03/2018 thì số tham chiếu trên c/o VK  (Reference code) trên c/o ko phải là tiêu chí để từ chối c/o của doanh nghiệp . xem công văn cho rõ nha mọi người

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

@templatesyard