Cách khai phí D/O phí vệ sinh cont và phí CIC/EIS trên tờ khai hải quan

Theo công văn 1237/TCHQ-TXNK ngày 08/03/2018. Các bạn phải khai các phí như D/O phí vệ sinh cont và phí CIC/EIS vào trong trị giá hàng hóa trên tờ khai hải quan. Cách làm như sau:

1. Mục các khoản điều chỉnh - Tờ khai trị giá - Tap: Thông tin chung 2
Mã tên:
 N
Mã phân loại: AD - Công thêm số tiền điều chỉnh.
Mã đồng tiền: Chọn loại tiền mà bạn khai báo.
Trị giá khoản điều chỉnh: Nhập trị giá CIC, D/O và vệ sinh cont (chưa VAT)
Chi tiết khai trị giá: ghi thêm dòng:
N1: Phí CIC .... USD
N2: Phí chứng từ .... USD
N3: Phí vệ sinh container .... USD
(để giải thích N là phí gì)

Lưu ý: Phí THC (Phí bốc, dỡ, xếp hàng) chưa yêu cầu phải cộng.
Chúc các bạn thành công

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

@templatesyard