Công văn số 1218/TCHQ-TXNK về hoàn thuế nhập khẩu

Công văn số 1218/TCHQ-TXNK ngày 07/3/2018 của Tổng cục Hải quan về việc Hoàn thuế NK đối với các tờ khai nhập kinh doanh sau đó đã XK sản phẩm.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

@templatesyard