SƠ LƯỢC HÀNG CHUYỂN CẢNG


1. Hàng nhập chuyển cảng :
– Hàng về cữa khẩu nhập nhưng sau đó được vận chuyển về cảng đích ghi trên vận đơn.
Vd: Hàng về cảng Cát Lái nhưng trên Bill để final destination ở Vũng Tàu thì phải vận chuyển hàng về Vũng Tàu mới làm thủ tục HQ được.
– Người vận chuyển là hảng tàu hoặc đôi khi là FWD (nếu có giấy ủy quyền của hãng tàu)
– Càng đích: cửa khẩu cảng biển quốc tế, cửa khẩu cảng hàng không dân dụng quốc tế, cửa khẩu ga đường sắt liên vận quốc tế, cửa khẩu đường bộ, bưu điện quốc tế, cửa khẩu cảng sông quốc tế và cảng nội địa.
– Phương tiện vận chuyển : Có thể do chính phương tiện vận tải nhập cảnh hoặc do phương tiện vận tải khác vận chuyển lô hàng đến cảng đích.
2. Hàng xuất chuyển cảng :
– Hàng đã được người xuất khẩu hoàn thành thủ tục HQ và giao hàng tại cửa khẩu xuất cho người vận tải, người vận tải tiếp tục làm thủ tục chuyển cảng để đưa hàng tới cửa khẩu khác để xuất cảnh.
– Người vận chuyển là hảng tàu hoặc đôi khi là FWD (nếu có giấy ủy quyền của hãng tàu
– Cửa khẩu giao hàng là cửa khẩu cảng biển quốc tế, cửa khẩu cảng hàng không dân dụng quốc tế, cửa khẩu ga đường sắt liên vận quốc tế, bưu điện quốc tế, cửa khẩu cảng sông quốc tế và cảng nội địa.
– Phương tiện vận chuyển : Có thể do một hoặc nhiều phương tiện vận tải vận chuyển từ cảng giao hàng đầu tiên đến cảng xuất cảnh và ra nước ngoài.
3. Thủ tục chuyển cảng:
– Làm thủ tục hải quan để chuyển cảng hàng hoá : Hồ sơ gồm 2 bộ
+ Biên bản bàn giao chuyển cảng theo mẫu của HQ (có hoặc không tùy chi cục)
+ Công văn xin chuyển cảng
+ Nếu FWD chuyển cảng phải có thêm giấy ủy quyền của hãng tàu.
+ Tờ khai hàng chuyển cảng – OLA
+ Bill
+ Bản lược khai hàng hóa – Manifest
– Luân chuyển hồ sơ hải quan giữa hải quan cảng đi, hải quan cảng đến;
– Đảm bảo nguyên trạng hàng hoá, niêm phong hải quan (nếu có), niêm phong của hãng vận tải trong quá trình vận chuyển hàng chuyển cảng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

@templatesyard