HƯỚNG DẪN CÁCH KHAI BÁO HẢI QUAN PHÍ CIC, PHÍ D/O, PHÍ THC, PHÍ VỆ SINH CONTAINER, PHÍ EBS... TRÊN PHẦM MỀM KHAI HẢI QUAN ECUS5 - VNACCS

HƯỚNG DẪN CÁCH KHAI BÁO HẢI QUAN PHÍ CIC, PHÍ D/O, PHÍ THC, PHÍ VỆ SINH CONTAINER, PHÍ EBS... TRÊN PHẦM MỀM KHAI HẢI QUAN ECUS5 - VNACCS:

1. Tại Tap "Thông tin chung 2" - Mục các khoản điều chỉnh - Tờ khai trị giá:
Nhập mã tên: N
Mã phân loại: AD (Cộng thêm số tiền điều chỉnh).
Mã đồng tiền: Chọn loại tiền theo Invoice.
Trị giá khoản điều chỉnh: Nhập trị giá phí CIC, phí THC, phí vệ sinh Conatiner (chưa VAT).
Mục chi tiết khai trị giá: ghi chú N: Phí CIC = ? USD, phí THC = ? USD, phí vệ sinh Conatiner = ? USD, phí D/O = ? USD (để giải thích N là phí gì).
2. Tại Tap Danh sách hàng, bấm vào mục phân bổ phí.
Các khoản phân bổ: stick vào áp dụng cho tất cả dòng hàng.
CĂN CỨ PHÁP LÝ:
- Điều 5, Điều 6 Thông tư 39/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015.
- Điểm g, Khoản 2, Điều 13 Thông tư 39/2015/TT-BTC quy định về các khoản điều chỉnh cộng.
- Điều 15 Thông tư số 39/2015/TT-BTC: Các khoản điều chỉnh trừ.
- Công văn 499/HQBD-TXNK ngày 06/03/2018 V/v trả lời công văn số 158/VSIP ngày 01/03/2018 (Không yêu cầu DN phải nộp các chứng từ liên quan đến phí THC, EBS, D/O, CIC, vệ sinh container... khi làm thủ tục hải quan).
- Công văn 1237/TCHQ-TXNK ngày 08/03/2018 V/v Khai phí CIC, D/O và Phí vệ sinh container vào trị giá hải quan.
Theo Tổng cục Hải quan, tại các Điều 5, Điều 6, Điều 13 Thông tư 39/2015/TT-BTC thì chi phí vận tải và các chi phí có liên quan đến việc vận chuyển hàng hóa đến cửa khẩu nhập đầu tiên là khoản phải cộng vào trị giá tính thuế (trừ chi phí bốc, dỡ, xếp hàng từ phương tiện vận tải xuống cửa khẩu nhập đầu tiên). Theo đó, phí CIC/EIS (khoản phụ phí vận tải biển do hãng tàu thu nhằm mục đích bù đắp chi phí vận chuyển container rỗng từ các nơi khác có nhu cầu xuất cảng), phí D/O (phí chứng từ), phí vệ sinh container liên quan đến việc vận chuyển hàng hóa NK và đáp ứng các điều kiện cộng thì được xem xét là khoản điều chỉnh cộng khi xác định trị giá tính thuế đối với hàng hóa NK.
Với hướng dẫn trên, Tổng cục Hải quan yêu cầu các cục hải quan hướng dẫn DN thực hiện khai báo đầy đủ các khoản phí liên quan đến việc vận chuyển hàng hóa NK đến cửa khẩu nhập đầu tiên đáp ứng các điều kiện cộng vào trị giá hải quan.
Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra tại khâu thông quan hàng hóa để kịp thời phát hiện đối với các trường hợp có phát sinh các khoản phí liên quan đến việc vận chuyển hàng hóa NK đến cửa khẩu nhập đầu tiên và đáp ứng các điều kiện cộng nêu trên nhưng DN không thực hiện khai báo đầy đủ để cộng khi xác định trị giá tính thuế đối với hàng NK, yêu cầu DN khai báo bổ sung theo đúng quy định.
Đối với các tờ khai đã thông quan hàng hóa thì tiến hành rà soát kiểm tra, kiểm tra sau thông quan, thanh tra để phát hiện các khoản phí liên quan đến việc vận chuyển hàng hóa nhưng DN chưa thực hiện kê khai đầy đủ và chưa cộng vào trị giá hải quan thì thực hiện các biện pháp nghiệp vụ để thu đủ tiền thuế, tiền phạt vào NSNN.
Sở dĩ Tổng cục Hải quan có yêu cầu trên là bởi qua kiểm tra, thanh tra đã phát hiện có trường hợp DN NK hàng hóa phát sinh các khoản phí CIC/EIS, phí D/O, phí vệ sinh container… đáp ứng điều kiện cộng vào trị giá hải quan, tuy nhiên chưa được DN thực hiện khai báo và đóng thuế theo đúng quy định.


                                                                                                                                                                                                                                                   Nguồn : http://damvietxnk.weebly.com/blog.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

@templatesyard