QUY TRÌNH CHI TIẾT THỦ TỤC XUẤT HÀNG LẼ – LCL TẠI CẢNG CÁT LÁI


Bước 1: Đăng ký xe vào – Chuẩn bị: Booking ghi rõ thông tin: Tên công ty, mã số thuế, số xe, số kiện xuất, trọng lượng hàng xuất. – Nơi đăng ký: Thương vụ cảng tại cỗng C – Cùng tòa nhà với Hải quang kho hàng nhập. – Nhận lại: 3 phiếu từ thương vụ cảng sau khi đăng ký: 2 phiếu gửi nhân viên kho ( để làm ở bước 2) 1 phiếu đưa xe ra sau khi giao hàng. – Sau khi đăng ký, tài xe chỉ cần đọc số xe ở cổng là được vào.

 Bước 2: Hạ hàng và đưa hàng vào kho – Cho xe tới vị trí khi ghi trên booking (số cửa, số kho) – Nhờ xe nâng hoặc công nhân dỡ hàng và đưa hàng vào kho. – Gửi 2 booking đã ghi thông tin như bước 1và 2 phiếu gửi kho ở bước 1 cho nhân viên kho để kho tiến hành đo kích thước hàng và xác nhận lên booking. – Nhận lại 2 booking đã có xác nhận của kho.

 Bước 3: Thanh lý. – Bộ chứng từ chuẩn bị: 2 mã vạch của tờ khai, 2 tờ khai, 1 booking. – Sau khi thanh lý nhận lại: 1 mã vạch có dấu hải quan thanh lý, 1 tờ khai có dấu hải quan thanh lý.

 Bước 4: Vào thông tin kho. – Đây là bước để kho nhập thông tin hàng xuất của mình vào hệ thống kho. – Bộ chứng từ nộp: 1 tờ khai có dấu hải quan thanh lý, 1 booking có ghi kích thước hàng của nhân viên kho ở bước 2, 1 phiếu VGM – xác nhận trọng lượng hàng. – Sau khi hoàn thành sẽ nhận lại 1 phiếu xác nhận từ kho chúng ta kiểm tra các thông tin trên phiếu như tên công ty, số tờ khai, số kiện số kg, sau đó ký xác nhận vậy là chúng ta đã hoàn thành quy trình thủ tục xuất khẩu hàng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

@templatesyard