CV số 779/HQHCM-GSQLS về mã loại hình NK nguyên liệu được miễn thủ tục công bố theo nghị định 15/2018/NĐ-CP

VƯỚNG MẮC VỀ MÃ LOẠI HÌNH NK NGUYÊN LIỆU ĐƯỢC MIỄN THỦ TỤC CÔNG BỐ SẢN PHẨM VÀ MIỄN KIỂM TRA ATTP THEO NGHI ĐỊNH 15/2018/NĐ-CP.
- DN nhập khẩu hàng hóa là nguyên liệu đầu vào cho hoạt động sx, DN lựa chọn làm thủ tục tại cửa khẩu nhập thì sử dụng mã loại hình A11.
- DN nhập kinh doanh hàng hóa là nguyên liệu đầu vào cho hoạt động sx, DN làm thủ tục tại Chi cục Hải quan khác Chi cục Hải quan cửa khẩu nhập thì sử dụng mã loại hình A12.
=>>Theo CV hướng dẫn của CV số 779/HQHCM-GSQLS ngày 26/03/2018 của Cục HQ TP.HCM.

dichvuhaiquan247.com
dichvuhaiquan247.com

Nguồn:Mr. Thành Nho

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

@templatesyard