Tính thuế nhập khẩu đối với phí CIC, DO, Vệ sinh cont

theo công văn 1237/TCHQ-TXNK ngày 08/03/2018 thì ngoài phí CIC thì phí D/O và vệ sinh cont cũng phải đưa vào để tính thuế, và yêu cầu truy thu những tờ khai cũ
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

@templatesyard