Tra cứu mẫu dấu và chữ ký chứng nhận xuất xứ C/O các nước

Tổng cục Hải quan vừa có thông tin một số mẫu C/O trên trang thông tin điện tử của cơ quan có thẩm quyền nước xuất khẩu.

Tra cứu mẫu dấu và chữ ký chứng nhận xuất xứ C/O các nước

1. Tra cứu mẫu con dấu và chữ ký điện tử của C/O Form E Trung Quốc

Chứng nhận xuất xứ mẫu E do Hải quan Trung quốc cấp thì Kiểm tra thông tin về C/O tại: http://origin.customs.gov.cn -> chọn chức năng Certificate info search -> điền số C/O và số hóa đơn thương mại để xem thông tin. 
 

Chứng nhận xuất xứ mẫu E do CCPIT cấp thì Kiểm tra thông tin về C/O tại trang thông tin điện tử: http://check.ccpiteco.net -> điền thông tin C/O Certification No, CO Serial No để tra cứu thông tin.

 

2. Tra cứu mẫu con dấu và chữ ký điện tử của C/O Form D Indonesia

Chứng nhận xuất xứ mẫu D do cấp có con dấu và chữ ký dạng điện tử do Indonesia phát hành, cơ quan có thẩm quyền của Indonesia thông báo cấp C/O mẫu D, E, AK, AI, AANZ và AJ có chữ ký và con dấu dạng điện tử từ ngày 1/4/2020. Do đó, cơ quan Hải quan kiểm tra thông tin về C/O tại trang thông tin điện tử: http://e-ska.kemendag.go.id -> chọn e-COO verification -> điền số tham chiếu C/O.
Tra cứu mẫu con dấu và chữ ký điện tử của CO Form D Indonesia

3. Tra cứu mẫu con dấu và chữ ký điện tử của C/O Form D Malaysia

Chứng nhận xuất xứ mẫu D do Malaysia cấp có con dấu và chữ ký điện tử, cơ quan có thẩm quyền của Malaysia thông báo cấp C/O dạng điện tử từ ngày 13/4/2020, áp dụng cho các Hiệp định thương mại tự do mà Malaysia là thành viên: AANZFTA; AKFTA; AHKFTA và ATIGA. Thông tin về C/O được tra cứu tại trang thông tin điện tử: http://newepco.dagangnet.com.my -> điền tên và mật khẩu vào User Login.

Tra cứu mẫu con dấu và chữ ký điện tử của CO Form D Malaysia

4. Tra cứu mẫu con dấu và chữ ký điện tử của C/O Form D Thái Lan

Chứng nhận xuất xứ mẫu D do Thái Lan cấp có mẫu con dấu và chữ ký điện tử, cơ quan có thẩm quyền của Thái Lan thông báo cấp C/O dạng điện tử từ ngày 20/9/2020, áp dụng cho các Hiệp định thương mại tự do Asean mà Thái Lan là thành viên: ATIGA. Thông tin về C/O được tra cứu tại trang thông tin điện tử: http://verify.dft.go.th -> điền tên và mật khẩu vào User Login.

Liên quan đến thực hiện Cơ chế một cửa ASEAN, Việt Nam tiếp tục trao đổi thông tin chứng nhận xuất xứ mẫu D điện tử với tất cả 9 nước ASEAN: Singapore, Malaysia, Indonesia, Thái Lan, Brunei, Campuchia, Myanmar, Lào và Philippines thông qua Cơ chế một cửa ASEAN.

Đến ngày 30/9/2020, tổng số C/O Việt Nam nhận từ các nước ASEAN là 200.641 C/O, tổng số C/O Việt Nam gửi sang các nước là 276.134 C/O.

5. Tra cứu mẫu con dấu và chữ ký điện tử của C/O Form D Sigapore

Chứng nhận xuất xứ mẫu D do Singapore cấp có mẫu con dấu và chữ ký điện tử, cơ quan có thẩm quyền của Thái Lan thông báo cấp C/O dạng điện tử . Thông tin về C/O được tra cứu tại trang thông tin điện tử: https://www.ntp-international.gov.sg/vp/ -> điền tên và mật khẩu vào User Login.

Tra cứu mẫu con dấu và chữ ký điện tử của C/O Form D Sigapore

6.  Tra cứu mẫu con dấu và chữ ký điện tử của C/O Form AI Ấn Độ

Chứng nhận xuất xứ mẫu AI do Ấn Độ cấp qua hệ thống điện tử bao gồm chữ ký dạng điện tử và mã quét QR, cơ quan có thẩm quyền của Ấn Độ thông báo cấp C/O mẫu AI có chữ ký và con dấu dạng điện tử từ 1/4/2020. Kiểm tra thông tin về C/O tại trang thông tin điện tử: http://Coo.dgft.gov.in -> đánh số tham chiếu C/O vào ô “verife certinficate” để tra cứu thông tin.

Tra cứu mẫu con dấu và chữ ký điện tử của C/O Form AI Ấn Độ

7.  Tra cứu mẫu con dấu và chữ ký điện tử của C/O Form AK Hàn Quốc

Chứng nhận xuất xứ mẫu AK do Phòng thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc cấp thì Kiểm tra thông tin về C/O tại trang thông tin điện tử: https://cert.korcham.net/base/index.htm để tra cứu thông tin.

Chứng nhận xuất xứ mẫu AK do Hải quan Hàn Quốc cấp thì Kiểm tra thông tin về C/O tại trang thông tin điện tử: https://www.customs.go.kr

Tra cứu mẫu con dấu và chữ ký điện tử của C/O Form AK Hàn Quốc

(Thông tin mang tính chia sẻ nên nếu có chỗ nào thiếu sót , mong các bạn góp ý , nhắn tin dùm bên dưới hen)

Các Hiệp định thương mại và văn bản nội luật hóa Hiệp định:

van ban lien quan chung nhan xuat xu C/OCÁCH KIỂM TRA GIẤY CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ HÀNG HÓA NHẬP KHẨU

CÁCH KIỂM TRA GIẤY CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ HÀNG HÓA NHẬP KHẨU

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

@templatesyard