Những mặt hàng nhập khẩu nào phải kiểm tra chất lượng trước khi thông quan

Đối với các sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn (các sản phẩm, hàng hóa nhóm 2) khi thực hiện nhập khẩu phải được kiểm tra chất lượng hàng trước thông quan

Những mặt hàng nhập khẩu nào phải kiểm tra chất lượng trước khi thông quan

Dưới đây là Danh mục hàng hóa phải kiểm tra chất lượng khi nhập khẩu:

STT

Trách nhiệm quản lý

Tên danh mục

Văn bản pháp lý

1

Bộ Thông tin và

Truyền thông

DANH MỤC SẢN PHẨM, HÀNG HÓA CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG BẮT BUỘC PHẢI CHỨNG NHẬN HỢP QUY VÀ CÔNG BỐ HỢP QUY

DANH MỤC SẢN PHẨM, HÀNG HÓA CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG BẮT BUỘC PHẢI CÔNG BỐ HỢP QUY

Quyết định 2261/QĐ-BTTTT năm 2018

2

Bộ Khoa học và

Công nghệ

SẢN PHẨM, HÀNG HÓA NHÓM 2

Quyết định 3810/QĐ-BKHCN năm 2019

3

Bộ Công an

SẢN PHẨM, HÀNG HÓA CÓ KHẢ NĂNG GÂY MẤT AN TOÀN

Thông tư 08/2019/TT-BCA

4

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

DANH MỤC SẢN PHẨM, HÀNG HÓA CÓ KHẢ NĂNG GÂY MẤT AN TOÀN

Thông tư 14/2018/TT-BNNPTNT

5

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

DANH MỤC SẢN PHẨM, HÀNG HÓA NHÓM 2

Thông tư 22/2018/TT-BLĐTBXH

6

Bộ Giao thông vận tải

DANH MỤC SẢN PHẨM, HÀNG HÓA PHẢI CHỨNG NHẬN TRƯỚC THÔNG QUAN

 

DANH MỤC SẢN PHẨM, HÀNG HÓA PHẢI CHỨNG NHẬN HOẶC CÔNG BỐ HỢP CHUẨN HỢP QUY

Thông tư 41/2018/TT-BGTVT

7

Bộ Công Thương

DANH MỤC SẢN PHẨM, HÀNG HÓA CÓ KHẢ NĂNG GÂY MẤT AN TOÀN 

Văn bản hợp nhất 13/VBHN-BCT năm 2018

Mời các bạn tham khảo thêm : 

Những mặt hàng nhập khẩu phải làm công bố hợp quy?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

@templatesyard