Tra cứu tình trạng Tờ khai hải quan như thế nào

Từ ngày 15/3/2017, Tổng cục Hải quan triển khai Cổng Thông tin tờ khai hải quan điện tử để cung cấp thông tin tờ khai hải quan cho cơ quan liên quan theo quy định tại Quyết định 33/2016/QĐ-TTg ngày 19/08/2016 về việc ban hành Quy chế cung cấp, sử dụng thông tin tờ khai hải quan điện tử (sau đây gọi tắt là Quy chế).

Việc triển khai Cổng Thông tin tờ khai hải quan giúp đảm bảo cơ sở pháp lý cho việc sử dụng thông tin tờ khai hải quan điện tử và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong hoạt động xuất nhập khẩu. Góp phần thực hiện chủ trương của Chính phủ về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử và dữ liệu điện tử, giúp tiết kiệm thời gian chuẩn bị cũng như lưu trữ hồ sơ, tài liệu, giảm chi phí cho việc in tờ khai hải quan, tiết kiệm chi phí hành chính, thực hiện mục tiêu đặt ra tại các Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 về Chính phủ điện tử và Nghị quyết số 19/2016/NQ-CP của Chính phủ.

I. Phạm vi:
Cổng Thông tin tờ khai hải quan cung cấp thông tin tờ khai hải quan điện tử để thực hiện các thủ tục về thuế, cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa, thủ tục thanh toán qua ngân hàng và các thủ tục hành chính khác; chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa lưu thông trên thị trường.

II. Đối tượng sử dụng:
+ Các cơ quan quản lý nhà nước sử dụng thông tin tờ khai hải quan điện tử để thực hiện các thủ tục về thuế, cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa và các thủ tục hành chính khác; kiểm tra tính hợp pháp của hàng hóa lưu thông trên thị trường;
+ Các tổ chức tín dụng sử dụng thông tin tờ khai hải quan điện tử để thực hiện các thủ tục về thuế, thủ tục thanh toán qua ngân hàng;
+ Các tổ chức cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa được Bộ Công Thương ủy quyền.

III. Hình thức sử dụng:
1. Sử dụng bằng tài khoản do Tổng cục Hải quan cấp truy cập vào địa chỉ http://tkhqdt.customs.gov.vn để tra cứu thông tin.


2.  Kết nối hệ thống thông tin với Cổng Thông tin hải quan để sử dụng thông tin tờ khai dưới dạng dữ liệu điện tử;
3.  Cơ quan kiểm tra có thể sử dụng thông tin tờ khai hải quan điện tử dưới dạng tin nhắn do Tổng cục Hải quan cung cấp 
Ghi chú: Chức năng này sau một thời gian triển khai thí điểm hiện đang được tạm ngừng để nâng cấp và sẽ triển khai lại trong thời gian sớm nhất​
Các cơ quan kiểm tra bao gồm:  Cơ quan Thuế, cơ quan Hải quan, cơ quan Quản lý thị trường, cơ quan Công an, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển và các đơn vị, người có thẩm quyền kiểm tra theo quy định của pháp luật đối với tổ chức, cá nhân có hoạt động nhập khẩu, xuất khẩu và lưu thông hàng hóa trên thị trường.
Nhấn vào đây để tải hướng dẫn sử dụng Cổng Thông tin tờ khai hải quan

IV. Đăng ký sử dụng:
Việc đăng ký sử dụng được thực hiện thống nhất qua đầu mối đăng ký sử dụng của từng cơ quan.
Các quy định liên quan đến việc đăng ký sử dụng được quy định tại Điều 9 của Quy chế.
Các Thủ tục hành chính liên quan đến việc đăng ký sử dụng Cổng Thông tin tờ khai hải quan bao gồm:
Thủ tục đăng ký mới, bổ sung thời hạn sử dụng, thu hồi tài khoản truy cập Cổng thông tin tờ khai hải quan điện tử 

V. Đối với người khai hải quan:
Người khai hải quan không thuộc đối tượng điều chỉnh của Quy chế này nhưng có thể tra cứu tờ khai của đơn vị mình bằng cách sử dụng tiện ích “Tra cứu thông tin tờ khai hải quan” được cung cấp trên Cổng Thông tin điện tử hải quan (https://www.customs.gov.vn);
Nhấn vào đây để tải hướng dẫn sử dụng Cổng Thông tin tờ khai hải quan

VI. Thông tin hỗ trợ:
- Liên hệ trực tiếp với các Cục Hải quan tỉnh, thành phố nơi làm thủ tục hải quan;
- Thông qua đường dây nóng của bộ phận hỗ trợ (helpdesk) của Tổng cục Hải quan;
- Gửi thư điện tử vào địa chỉ: bophanhotrotchq@customs.gov.vn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

@templatesyard