QUY ĐỊNH KIỂM TRA CHUYÊN NGÀNH ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU

QUY ĐỊNH KIỂM TRA CHUYÊN NGÀNH ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU

Quy định chung:

STTSố/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
1Nghị định 154/2018/NĐ-CP09/11/2018Sửa đổi điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc Bộ KHCN quản lý và kiểm tra chuyên ngành
2Công văn 6489/TCHQ-GSQL(2018)05/11/2018Thực hiện Nghị định 74/2018/NĐ-CP về kiểm tra chất lượng hàng hóa
3Nghị định 74/2018/NĐ-CP15/05/2018Sửa đổi Nghị định 132/2008/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chất lượng
4Nghị định 65/2018/NĐ-CP12/05/2018Hướng dẫn Luật đường sắt
5Nghị định 116/2017/NĐ-CP17/10/2017Điều kiện kinh doanh sản xuất, lắp ráp, NK, bảo hành bảo dưỡng ô tô
6Nghị định 108/2017/NĐ-CP20/09/2017Quản lý phân bón
7Luật 06/2017/QH1416/06/2017Luật đường sắt
8Nghị định 40/2017/NĐ-CP05/04/2017Về quản lý sản xuất, kinh doanh muối
9Thông tư LT 110/2016/TTLT-BTC-BKHCN30/06/2016Phối hợp kiểm tra chất lượng và thông quan hàng NK
10Nghị định 79/2014/NĐ-CP31/07/2014Hướng dẫn Luật Phòng cháy và chữa cháy
11Luật 40/2013/QH1322/11/2013Sửa đổi, bổ sung Luật Phòng cháy và chữa cháy
12Quyết định 36/2010/QĐ-TTg15/04/2010Ban hành quy chế phối hợp kiểm tra chất lượng hàng hóa
13Nghị định 132/2008/NĐ-CP31/12/2008Hướng dẫn Luật chất lượng sản phẩm, hàng hoá
14Luật 05/2007/QH1221/11/2007Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa
15Luật 27/2001/QH1029/06/2001Phòng cháy và chữa cháy

Bộ Khoa học và Công nghệ:

STTSố/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
1Quyết định 3482/QĐ-BKHCN(2017)08/12/2017Công bố Danh mục hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ KHCN
2Thông tư 07/2017/TT-BKHCN16/06/2017Sửa đổi Thông tư 27/2012/TT-BKHCN về kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu
3Thông tư 27/2012/TT-BKHCN12/12/2012Quy định về kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu
4Thông tư 22/2011/TT-BKHCN22/09/2011Quản lý chất lượng dây, cáp điện bọc nhựa PVC
5Thông tư 01/2009/TT-BKHCN20/03/2009Ban hành Danh mục hàng hóa nhóm 2 của Bộ KHCN

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

STTSố/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
1Công văn 1039/BVTV-KH(2019)26/04/2019Tạm dừng ủy quyền kiểm tra nhà nước chất lượng phân bón nhập khẩu
2Quyết định 742/QĐ-BVTV-KH(2019)28/03/2019Ủy quyền kiểm tra nhà nước về chất lượng phân bón nhập khẩu
3Thông tư 39/2018/TT-BNNPTNT27/12/2018Hướng dẫn kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm muối nhập khẩu
4Thông tư 35/2018/TT-BNNPTNT25/12/2018Sửa đổi Thông tư 25/2016/TT-BNNPTNT về kiểm dịch, 20/2017/TT-BNNPTNT thức ăn chăn nuôi
5Thông tư 18/2018/TT-BNNPTNT15/11/2018Sửa đổi Thông tư 13/2016/TT-BNNPTNT quy định về quản lý thuốc thú y
6Thông tư 14/2018/TT-BNNPTNT29/10/2018Ban hành Danh mục hàng hóa có khả năng gây mất an toàn của Bộ NNPTNT
7Quyết định 3346/QĐ-BNN-TCCB(2018)23/08/2018Điều chỉnh phân công kiểm tra chuyên ngành hàng hóa NK trước thông quan
8Công văn 4557/BNN-TY(2018)14/06/2018Đưa thuốc thú y, nguyên liệu NK về kho bảo quản chờ kiểm tra chất lượng
9Thông tư 20/2017/TT-BNNPTNT10/11/2017Hướng dẫn Nghị định 39/2017/NĐ-CP về quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản
10Nghị định 39/2017/NĐ-CP04/04/2017Quản lý thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản
11Thông tư 13/2016/TT-BNNPTNT02/06/2016Quy định về quản lý thuốc thú y
12Thông tư 21/2015/TT-BNNPTNT08/06/2015Quản lý thuốc bảo vệ thực vật

Bộ Giao thông vận tải:

STTSố/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
1Thông tư 25/2019/TT-BGTVT05/07/2019Kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất, lắp ráp ô tô
2Thông tư 41/2018/TT-BGTVT30/07/2018Ban hành Danh mục hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ GTVT
3Thông tư 42/2018/TT-BGTVT30/07/2018Sửa đổi một số Điều của các Thông tư trong lĩnh vực đăng kiểm
4Công văn 5662/BGTVT-KHCN(2018)30/05/2018Về kiểm tra chất lượng xe nâng nhập khẩu
5Thông tư 29/2018/TT-BGTVT14/05/2018Kiểm tra chất lượng phương tiện giao thông đường sắt
6Thông tư 03/2018/TT-BGTVT10/01/2018Kiểm tra chất lượng ô tô nhập khẩu
7Văn bản 06/VBHN-BGTVT(2016)30/08/2016Hợp nhất Thông tư về kiểm tra chất lượng xe đạp điện
8Thông tư 89/2015/TT-BGTVT31/12/2015Kiểm tra chất lượng xe máy chuyên dùng
9Thông tư 70/2015/TT-BGTVT09/11/2015Kiểm định phương tiện giao thông cơ giới đường bộ (trước khi lưu hành)
10Thông tư 86/2014/TT-BGTVT31/12/2014Kiểm tra chất lượng, điều kiện xe 4 bánh chở người trong phạm vi hep
11Thông tư 19/2014/TT-BGTVT28/05/2014Sửa đổi các Thông tư: số 23/2009/TT-BGTVT, số 44/2012/TT-BGTVT và số 41/2013/TT-BGTVT
12Thông tư 41/2013/TT-BGTVT05/11/2013Kiểm tra chất lượng xe đạp điện
13Thông tư 44/2012/TT-BGTVT23/10/2012Kiểm tra chất lượng mô tô, xe gắn máy, động cơ nhập khẩu
14Thông tư 35/2011/TT-BGTVT06/05/2011Cấp giấy chứng nhận chất lượng thiết bị xếp dỡ, nồi hơi, áp lực GTVT
15Thông tư 33/2011/TT-BGTVT19/04/2011Cấp giấy chứng nhận chất lượng phương tiện, thiết bị dầu khí

Bộ Công Thương:

STTSố/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
1Công văn 4936/BCT-KHCN(2019)10/07/2019Kiểm tra chất lượng vật liệu nổ công nghiệp nhập khẩu dùng trong hoạt động dầu khí
2Công văn 9714/BCT-KHCN(2018)28/11/2018Kiểm tra chất lượng vật liệu nổ công nghiệp nhập khẩu
3Văn bản 22/VBHN-BCT(2018)01/10/2018Hợp nhất Thông tư về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hoá nhóm 2 của Bộ Công Thương
4Công văn 5662/BGTVT-KHCN(2018)30/05/2018Về kiểm tra chất lượng xe nâng nhập khẩu
5Thông tư 33/2017/TT-BCT28/12/2017Sửa đổi, bổ sung mã HS Danh mục hàng hóa nhóm 2 tại Thông tư 29/2016/TT-BCT
6Thông tư 28/2017/TT-BCT08/12/2017Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ quy định về kinh doanh xăng dầu, ô tô, than, gạo, khoáng sản
7Thông tư 29/2016/TT-BCT13/12/2016Sửa đổi, bổ sung Thông tư 41/2015/TT-BCT về Danh mục hàng hóa nhóm 2
8Thông tư 41/2015/TT-BCT24/11/2015Ban hành Danh mục hàng hóa nhóm 2 của Bộ Công Thương
9Thông tư 48/2011/TT-BCT30/12/2011Quy định về quản lý chất lượng hàng hóa nhóm 2

Bộ Y tế:

STTSố/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
1Thông tư 13/2018/TT-BYT15/05/2018Quy định về chất lượng dược liệu, thuốc cổ truyền
2Thông tư 11/2018/TT-BYT04/05/2018Quy định về chất lượng thuốc, nguyên liệu làm thuốc

Bộ Công an:

STTSố/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
1Thông tư 08/2019/TT-BCA26/03/2019Ban hành Danh mục hàng hóa có khả năng gây mất an toàn của Bộ Công an
2Thông tư 36/2018/TT-BCA05/12/2018Sửa đổi Thông tư 66/2014/TT-BCA hướng dẫn Nghị định 79/2014/NĐ-CP về phòng cháy, chữa cháy
3Thông tư 66/2014/TT-BCA16/12/2014Hướng dẫn Nghị định 79/2014/NĐ-CP và Luật Phòng cháy và chữa cháy

Bộ Thông tin và Truyền thông:

STTSố/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
1Thông tư 05/2019/TT-BTTTT09/07/2019Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ TTTT
2Công văn 2765/BTTTT-CVT(2018)21/08/2018Kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa thuộc quản lý của Bộ TTTT
3Công văn 2305/BTTTT-CVT(2018)17/07/2018Đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hóa thuộc quản lý của Bộ TTTT

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội:

STTSố/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
1Quyết định 789/QĐ-BLĐTBXH(2019)06/06/2019Danh mục điều kiện kinh doanh và Danh mục hàng kiểm tra chuyên ngành của Bộ LĐTBXH
2Thông tư 22/2018/TT-BLĐTBXH06/12/2018Quy định Danh mục hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ LĐTBXH

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

@templatesyard