Phần mềm khai báo Hải quan điện tử miễn phí 2019


Download phần mềm khai thủ tục hải quan điện tử (miễn phí 
Để download chương trình phần mềm khai thủ tục hải quan điện tử miễn phí, click vào đường link dưới đây:
DOWNLOADS DANH MỤC CHUẨN, BỘ CÀI PHẦN MỀM, TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN, CHUẨN DỮ LIỆU KHAI VNACCS
(VNACCS.com) - Tập hợp link Downloads phần mềm, tài liệu hướng dẫn, chuẩn dữ liệu khai VNACCS 

Tải về

 

Phần mềm đầu cuối phục vụ cho việc chạy thử hệ thống VNACCS/VCIS
Hướng dẫn sử dụng phần mềm đầu cuối cho doanh nghiệp
Hướng dẫn thực hiện thủ tục thông quan hàng hóa XNK  trên Hệ thống VNACCS
Hướng dẫn thực hiện các nghiệp vụ đối với PTVT trên Hệ thống VNACCS
Hướng dẫn thủ tục về khai vận chuyển hàng hóa đang chịu sự giám sát hải quan

 

Danh mục bảng mã liên quan đến thủ tục thông quan hàng hóa XK, NK
Danh mục bảng mã liên quan đến thủ tục hải quan đối với phương tiện vận tải
Danh mục bảng mã liên quan đến TTHQ đối với hàng hóa vận chuyển chịu sự giám sát của hải quan
Danh mục bảng mã các đơn vị hải quan
Danh mục bảng mã các ngân hàng

 

Tài liệu thiết kế chuẩn EDI (tiếng Anh)
Tài liệu thiết kế chuẩn EDIFACT, XML mapping (tiếng Anh)

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

@templatesyard