CHÍNH SÁCH MẶT HÀNG XNK THEO BỘ NGÀNH

CHÍNH SÁCH MẶT HÀNG XUẤT NHẬP KHẨU QUẢN LÝ THEO BỘ NGÀNH


 

1
Nhiều Bộ, ngành quản lýCấm xuất khẩu, nhập khẩu                                       (7)
Khoáng sản, vật liệu xây dựng                                (2)
Ưu đãi, miễn trừ ngoại giao                                      (2)

Cấp phép XK, NK                                                          (7)
Ma túy, tiền chất                                                             (2)
Vật liệu nổ công nghiệp                                              (2)

Độc quyền kinh doanh                                                (4)
Sản phẩm biến đổi gen, nguồn gen                      (2)
Vũ khi, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ                         (2)

Gỗ                                                                                        (2)
Tạm ngưng xuất khẩu, nhập khẩu                         (2)

 
Kinh doanh có điều kiện                                           (13)
Ưu đãi đầu tư                                                                  (2)

2
Bộ Công Thương

 

   Nhà thầu nước ngoài tại Việt Nam
3
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thônThuốc bảo vệ thực vật                                         

4
Bộ Y tế

5
Bộ Khoa học và Công nghệ


  Chất phóng xạ Chuyển giao công nghệ
6
Bộ Giao thông vận tải
7
Bộ Thông tin và Truyền thông8
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

9
Bộ Tài nguyên và Môi trường

10
Bộ Quốc phòng
11
Bộ Công an

12
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam13
Bộ Tài chính14Bộ Khế hoạch và Đầu tư  

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

@templatesyard