CÁCH ĐĂNG KÝ MÃ SỐ REX XUẤT KHẨU SANG THỊ TRƯỜNG EU

CÁCH ĐĂNG KÝ MÃ SỐ REX - TỰ CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ KHI XUẤT KHẨU SANG THỊ TRƯỜNG EU MÀ KHÔNG CẦN XIN C/O FORM A

Hướng dẫn đăng ký mã số REX xuất khẩu EU

Hiện nay, hàng hóa xuất khẩu sang thị trường Châu Âu (EU) dần chuyển sang đăng ký mã REX. 

Các nước trong EU được phép xin mã số REX gồm nước nào?

Các nước trong EU được phép xin mã số REX
Các nước trong EU được phép xin mã số REX

Các bước đăng ký được mã số REX như sau:

Bước 1: Doanh nghiệp khai báo “APPLICATION TO BECOME A REGISTERED EXPORTER” trên trang điện tử của Liên minh châu Âu (EU) và thực hiện việc in bản khai báo (Phụ lục 22-06 của EU) từ trang điện tử này;

Bước 2: Người đại diện theo pháp luật của Doanh nghiệp ký tên và đóng con dấu của Doanh nghiệp vào Mục 5 (bắt buộc) và Mục 6 (nếu lựa chọn đồng ý) trên Phụ lục 22-06, Doanh nghiệp scan Phụ lục 22-06 này dưới dạng tập tin PDF (kích thước dưới 2MB) và tải lên hệ thống của VCCI qua phần attachment.

Bước 3: Khai báo Đơn đề nghị cấp mã REX trực tuyến của VCCI bằng tiếng Anh (khai báo thông tin gần tương tự như trên Phụ lục 22-06 của EU) và sử dụng chữ ký số để "Lưu và ký duyệt".

Bước 4: Nộp 1 bộ hồ sơ đúng, đủ bao gồm 2 Đơn đề nghị cấp mã số REX và 2 Annex 22-06 tại các tổ cấp C/O thuộc VCCI.

Riêng đối với doanh nghiệp chưa đăng ký hồ sơ thương nhân tại VCCI, doanh nghiệp cần cung cấp thêm 1 bộ hồ sơ thương nhân theo quy định tại điều 13, Nghị định 31/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2018.

 

Bước 1: KHAI BÁO ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP MÃ SỐ REX TRÊN TRANG ĐIỆN TỬ CỦA EU

Địa Chỉ Website Của EU cấp mã số REX 

Link khai báo đơn đề nghị xin cấp mã số REX tại đây  

VIDEO HƯỚNG DẪN KHAI BÁO ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP MÃ SỐ REX

  Trình tự khai báo trực tuyến Đơn cấp mã số REX như sau: 


VD: Mã số thuế: 69696969 → Mã TIN: VN69696969

Bước 2: KHAI BÁO HỒ SƠ REX TRÊN WEBSITE CỦA VCCI


CẤP MÃ SỐ REX

Mã số REX sẽ được thông báo trực tuyến trang điện tử COMIS của VCCI theo cấu trúc như sau:

VNREX + Mã số thuế của nhà xuất khẩu Mã đơn vị cấp mã số REX + Lần cấp mã số REX

Ví dụ: Chi nhánh VCCI tại Đà Nẵng cấp mã số REX cho công ty có mã số thuế 12345678


→ Mã số REX: VNREX69696969VCCI07L01BƯỚC 3: KHAI BÁO LÔ HÀNG TỰ CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ THEO CƠ CHẾ REX

TRA CỨU VÀ CÔNG BỐ DỮ LIỆU THÔNG TIN CỦA NHÀ XUẤT KHẨU ĐƯỢC CẤP MÃ SỐ REX

 
Dữ liệu thông tin của nhà xuất khẩu đăng ký trên Hệ thống REX được công bố tại trang điện tử của EU theo địa chỉ sau: (link tra cứu)

Các bên liên quan sẽ có thể tra cứu tính hợp lệ của mã số REX của nhà xuất khẩu


CÔNG BỐ DỮ LIỆU CỦA NHÀ XUẤT KHẨU

    Trong đơn đề nghị cấp mã số REX, nhà xuất khẩu có quyền lựa chọn chia sẻ các dữ liệu thông tin của họ trên trang điện tử công cộng;
    Nếu lựa chọn không đồng ý, chỉ một vài thông tin cơ bản được công bố khi các bên liên quan thực hiện việc tra cứu mã số REX:
  • ➢ Mã số TIN của nhà xuất khẩu;
  • ➢ Mã số REX và trạng thái hoạt động;
  • ➢ Ngày mã số REX có hiệu lực;
  • ➢ Ngày thu hồi mã số REX (nếu có).
Nguồn: Sưu tầm 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

@templatesyard