TRÌNH TỰ THỦ TỤC GIẤY TỜ KHI BẮT ĐẦU GIA CÔNG

Những tài liệu hồ sơ cần chuẩn bị khi kiểm tra cơ sở sản xuất1. Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp ...., in mã ngành nghề được cấp; ( 01 bản sao y chứng thực )
2. Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu và sử dụng đối với nhà xưởng và mặt bằng sản xuất. Chứng từ thanh toán tiền thuê nhà xưởng (nếu có hợp đồng thuê xưởng);( 01 bản sao y chứng thực )
3. CMND, Căn cước, Hộ khẩu của người đại diện pháp luật; ( 01 bản sao y chứng thực )
4. Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu và sử dụng đối với máy móc thiết bị (hóa đơn, tờ khai nhập khẩu, hợp đồng thuê, mượn máy móc....); ( 02 bản sao y )
5. Xác nhận tài khoản ngân hàng; (01 bản chính +01 bản sao y)
6. Giấy giới thiệu người nộp hồ sơ; (01 bản chính)
7. Hợp đồng gia công và bảng danh mục nguyên phụ liệu, vật tư cung ứng cho HĐGC. ( theo Điều 39 Nghị định 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 ( 02 bản sao y )
8. Bảng lương hoặc hợp đồng ký với người lao động (hoặc hợp đồng thử việc...), thông báo kết quả đóng BHXH (chứng từ thanh toán tiền lương, BHXH....); ( 02 bản sao y)
9. Báo cáo nhập, xuất, tồn kho nguyên liệu, vật tư, sản phẩm; ( tải Mẫu báo cáo tham khảo) (01 bản chính)

Báo cáo nhập, xuất, tồn kho nguyên liệu, vật tư, sản phẩm

10. Thông báo cơ sở sản xuất, nơi lưu giữ nguyên liệu, vật tư, máy móc thiết bị, sản phẩm xuất khẩu ( tải Mẫu 12/TB-CSSX/GSQL theo Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 ) ( 02 bản chính)
12/TB-CSSX/GSQL

11. Bản giải trình về Quy trình sản xuất và Máy móc thiết bị ( tải Mẫu Quy trình sản xuất ) ( 02 bản chính)
12. Đính kèm file lên phần mềm Gia công gồm Mẫu số 12, Giấy phép kinh doanh, Hợp đồng thuê xưởng

1 nhận xét:

@templatesyard