Hướng dẫn liên quan đến EDO (Lệnh giao hàng điện tử)

HƯỚNG DẪN VỀ EDO (Lệnh giao hàng điện tử):Các thông tin hướng dẫn liên quan đến EDO (Lệnh giao hàng điện tử)
hướng dẫn liên quan đến EDO (Lệnh giao hàng điện tử)
Hướng dẫn liên quan đến EDO (Lệnh giao hàng điện tử)

          Tổ hỗ trợ Eport: tct.eport@saigonnewport.com.vn                                                                            TTCSKH: 1800 1188 / Email: ttcskh@saigonnewport.com.vn
                                                                                    
                                   THÔNG BÁO
1. Từ ngày 03/06/2019, Eport bổ sung các tính năng:
     a. Khai báo thông tin hàng hóa trên Eport.
     b. Truyền nhận dữ liệu bằng Import Ecxel.
     c. Thực hiện thủ tục cho phương án giao nhận bằng sà lan.
 Và một số tính năng khác, quý khách vui lòng xem hướng dẫn chi tiết tại  đường link: https://drive.google.com/file/d/1PfpJAJvYaamranhDbMF-Ud9jTllmEgQM/view?usp=sharing
2. Nhằm đảm bảo an toàn trong xếp dỡ, từ ngày 03/06/2019, khách hàng khai báo tất cả các loại hàng HBCX qua Eport (hàng khô, lạnh, DG, OOG) phải khai báo thêm thông tin "Tên hàng hóa"; "Tên Chủ hàng & số điện thoại". Nếu quý khách hàng không điền đầy đủ thông tin sẽ không hoàn thành được thủ tục đăng ký. Kính mong quý khách hàng phối hợp để thực hiện tốt quy định này.​ Vui lòng xem hướng dẫn tại MỤC J TRANG 42 tại đường link : https://drive.google.com/file/d/1PfpJAJvYaamranhDbMF-Ud9jTllmEgQM/view?usp=sharing

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

@templatesyard