TRA CỨU MÃ HS CODE ĐÃ PHÂN TÍCH PHÂN LOẠI

CASELAW.VN CHIA SẺ FILE TỔNG HỢP QUYẾT ĐỊNH KẾT QUẢ VỀ PHÂN TÍCH PHÂN LOẠI HÀNG HÓA NHẬP KHẨULink tải VĂN BẢN KẾT QUẢ PTPL TẠI ĐÂY


Nội dung phân tích phân loại hàng hóa trong các VB của cơ quan HQ và sắp xếp vào file excel để có thể tra cứu mã HS phù hợp theo nội dung phân tích phân loại hoặc mô tả hàng hóa trong đó.

Rất mong có thể hỗ trợ phần nào đó cho mọi người trong việc tra cứu mã HS.
Trân trọng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

@templatesyard