HƯỚNG DẪN TẢI PHẦN MỀM KHAI BÁO HẢI QUAN VNACCS ECUS-2018

HƯỚNG DẪN TẢI PHẦN MỀM KHAI BÁO HẢI QUAN VNACCS ECUS 2018Download phần mềm khai hải quan điện tử VNACCS ECUS-2018


Phần mềm ECUS5VNACCS bổ sung những tính năng nổi bật như sau:

  • Tích hợp hệ thống trình ký ECUSSignPro: hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện trình ký trên hệ thống DC (Data Center) chuyên nghiệp có đường truyền đảm bảo tốc độ cao, nhanh chóng thuận tiện.
  • Tích hợp hệ thống dịch vụ lưu trữ dữ liệu ECUSDRIVE. Hỗ trợ doanh nghiệp thực lưu trữ dữ liệu trực tuyến trên DC (Data Center) được đảm bảo an, bảo mật dữ liệu, tránh mất, hỏng dữ liệu.
  • Tích hợp khai báo dịch vụ công trực tuyến: Giúp doanh nghiệp tiện lợi quản lý khai báo các thủ tục hồ sơ. Với đầy đủ các thủ tục nghiệp vụ như hủy tờ khai, khai báo bổ sung hồ sơ hải quan…

Download Bộ cài ECUS5VNACCS

1. Download bản cài đặt đầy đủ ECUS5VNACCSSetup.exe (dùng cho win xp, win7, win8)
2. Download bản cài đặt hỗ trợ SQL2008 ECUS5VNACCSSetup_SQL2008.exe (dùng cho windows 10)

Download phần mềm hỗ trợ

1. Download SQLEXPRESS_2005: SQLEXPRESS_2005.exe
2. Download SQLEXPRESS_2008 32bit: SQLEXPRESS_2008_x86.exe
3. Download SQLEXPRESS_2008 64bit: SQLEXPRESS_2008_x64.exe
4. Download Crystal Reports 32bit: CRRedist2008_x86.msi
5. Download Crystal Reports 64bit: CRRedist2008_x64.msi
6. Download NetFramework2.0: dotnetfx2.exe
7. Download phần mềm cổng ký, trình ký tại đây: ECUSSign.exe
8. Download phần mềm duyệt trình ký phiên bản Basic tại đây: ECUSSignBasic.exe
9. Download chương trình hỗ trợ ký tệp dữ liệu (ms word/excel 2007, pdf) ECUSTOOLSETUP.exe

Tài liệu

1. Tài liệu hướng dẫn sử dụng:
- Kích vào đây để download hướng dẫn sử dụng: HuongDanSuDung.pdf
2. Giới thiệu giải pháp Trình Ký ECUSSignPro
- Kích vào đây để download giới thiệu trình ký ECUSSignPro: GioiThieuECUSSignPro.pdf
- Kích vào đây để download hướng dẫn sử dụng trình ký ECUSSignPro: HuongDanSuDung.pdf
- Kích vào đây để download công cụ Trình ký: ECUSSignPro.exe
3. Giới thiệu Dịch vụ lưu trữ dữ liệu ECUSDRIVE
- Kích vào đây để download tài liệu giới thiệu ECUSDRIVE: GioiThieuECUSDRIVE.pdf
- Kích vào đây để download tài liệu hướng dẫn sử dụng: HuongDanSuDung.pdf
4. Hướng dẫn sử dụng Chữ ký số
- Download tài liệu hướng dẫn trình ký: HDSD_ECUSSIGN_TrinhKy_V4.pdf
- Download tài liệu hướng dẫn cổng ký: HDSD_ECUSSIGN_CongKy_V1.pdf

Video hướng dẫn

1. Video giới thiệu tổng quan VNACCS sử dụng phần mềm ECUS5-VNACCS: Download
2. Video hướng dẫn tờ khai nhập VNACCS sử dụng phần mềm ECUS5-VNACCS: Download
3. Video hướng dẫn tờ khai xuất VNACCS sử dụng phần mềm ECUS5-VNACCS: Download
(ECUS5-VNACCS) GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VNACCS SỬ DỤNG PHẦN MỀM ECUS5 - VNACCS
(ECUS5-VNACCS) HƯỚNG DẪN TỜ KHAI NHẬP VNACCS SỬ DỤNG PHẦN MỀM ECUS5-VNACCS
(ECUS5-VNACCS) HƯỚNG DẪN TỜ KHAI XUẤT VNACCS SỬ DỤNG PHẦN MỀM ECUS5-VNACCS
Video hướng dẫn sử dụng phần mềm ECUS áp dụng chữ ký số
Hướng dẫn sử dụng trình ký, cổng ký trên ECUS5-VNACCS

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

@templatesyard