Hướng dẫn Thủ tục nhập khẩu kính xây dựng, kính nổi, kính màu

Thủ tục nhập khẩu kính xây dựng

Hướng dẫn Thủ tục nhập khẩu kính xây dựng, kính nổi, kính màu
Hướng dẫn Thủ tục nhập khẩu kính xây dựng, kính nổi, kính màu

Hỏi: Công ty chúng tôi muốn hỏi thủ tục nhập khẩu kính xây dựng. Chúng tôi có cần phải xin giấy phép hay kiểm tra chất lượng cho mặt hàng kính xây dựng nhập khẩu hay không? Xin cảm ơn.
Trả lời 

1. HS code kính xây dựng và thuế nhập khẩu kính xây dựng

Kính xây dựng có rất nhiều loại, do đó doanh nghiệp cần dựa vào đặc tính và thành phần, cách gia công để xác định chính xác mã HS code.
HS code kính xây dựng có thể tham khảo các nhóm 7004, 7005, 7006, 7007, 7008. Vậy HS code kính xây dựng doanh nghiệp chú ý kỹ về vấn đề cách gia công, chế tạo để phân biệt kính trắng và đã gia công.

2. Thủ tục nhập khẩu kính xây dựng và hồ sơ hải quan

Hiện tại khi nhập khẩu kính xây dựng thì doanh nghiệp cần chú ý nghiên cứu thông tư Thông tư số 10/2017/TT-BXD
Trong phụ lục có quy định một số loại kính xây dựng thuộc danh mục điều chỉnh của thông tư 10/2017/TT-BXD sẽ phải làm công bố hợp quy theo QCVN 16:2017/BXD thay thế QCVN 16:2014/BXD.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

@templatesyard