QUY TRÌNH NHẬN HÀNG LẺ LCL TẠI KHO CẢNG CÁT LÁI

QUY TRÌNH NHẬN HÀNG LẺ LCL TẠI KHO CẢNG CÁT LÁI


HÀNG LCL ( LẺ, KHO)
 1. In Danh sách hàng hoá đủ điều kiện qua khu vực giám sát Hải quan ( tờ khai không phải niêm phong).
Danh sách này in được khi trạng thái tờ khai là: 
+ Thông quan
+ Giải phóng hàng
+ Mang về bảo quản
+ Chuyển địa điểm kiểm tra
 1. In phiếu xuất kho tại thương vụ cổng C.+ Lấy số thứ tự, chờ đến lượt
  + Ghi số đăng ký XE và MST lên bộ lệnh/ lệnh để in phiếu
  + Nhận lại bộ phiếu xuất kho, đóng tiền lưu kho nếu có.
  + Nhận phiếu tải trọng nếu có
 2. Xác nhận hàng qua khu vực giám sát kho, hồ sơ gồm:+ Bộ phiếu xuất kho ( ở bước 2)
  + Bộ lệnh/ lệnh giao hàng
  + 02 tờ danh sách hàng hoá đủ điều kiện qua khu vực GSHQ ( bước 1)
 3. Nhận hàng: 
  + Coi vị trí xem cần tới kho mấy? cửa số mấy trên phiếu xuất kho để nhận hàng.
  + Đưa hồ sơ gồm: Phiếu tải trọng, phiếu xuất kho có xác nhận của HQGS kho.
  + chờ nhận hàng, ký xác nhận đã nhận đủ hàng
 4. Xác nhận hàng qua khu vực giám sát cổng, hồ sơ gồm:+ 01 tờ khai HQ
  + 01 tờ mã vạch có đóng dấu của HQGS ở bước 3.
  + 01 bộ phiếu xuất kho.
 5. KẾT THÚC
Note: chuẩn bị khi đi nhận hàng:
 1. 02 bộ lệnh/ lệnh
 2. 02 tờ mã vạch
 3. 01 tờ khai HQ
XEM THÊM:


Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

@templatesyard