Biểu thuế xuất nhập khẩu theo quy định mới nhất năm 2019

1. Biểu thuế xuất nhập khẩu áp dụng từ 1/1/2019Về kết cấu Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2019 so với năm 2018 không thay đổi, vì vẫn thực hiện trên nền Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam theo Thông tư 65/2017/TT-BTC ngày 26/07/2017, gồm 16 biểu thuế (Nhập khẩu thông thường, Nhập khẩu ưu đãi, Tiêu thụ đặc biệt, Giá trị gia tăng, Xuất khẩu, Bảo vệ môi trường và 10 biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt), có tên hàng song ngữ, đơn vị tính quy chuẩn và chính sách mặt hàng của các Bộ, Ngành cụ thể hóa theo mã HS.

Về nội dung, Biểu thuế 2019 được cập nhật thêm:

1.Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo Nghị định 125/2017/NĐ-CP, trong đó cập nhật thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi của một số mặt hàng ô tô thuộc nhóm 87.03 thực hiện từ ngày 01/01/2019 trở đi.

2.Cập nhật các 08 Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt: ACFTA, ATIGA, AKFTA, AANZFTA, AIFTA, VKFTA, VCFTA, EAV. Riêng 2 biểu thuế AJCEP, VJEPA đến 01/04/2019 mới có thay đổi.

3.Cập nhật biểu thuế Bảo vệ môi trường (có 13/17 mặt hàng ( 76,5%) có thay đổi về mức thuế tuyệt đối tính trên một đơn vị hàng hóa).

4.Cập nhật chính sách mặt hàng theo 18 danh mục hàng hóa thuộc diện quản lý chuyên ngành của các Bộ Y tế, Công Thương, Giao thông Vận tải và Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn. 
Có một điểm lưu ý các bạn là riêng file biểu thuế GTGT, do vẫn liên kết theo mã HS trong Thông tư 83/2014/TT-BTC ngày 10/08/2014, Thông tư này đến nay vẫn còn hiệu lực, chưa có văn bản thay thế, tuy nhiên mã HS chưa được điều chỉnh theo Danh mục hàng hóa XK, NK theo Thông tư 65/2017/TT-BTC.

Giải thích một số thuật ngữ trong biểu thuế xuất nhập khẩu 2019. Theo quy định tại Khoản 3 Điều 5 Luật thuế xuất khẩu, nhập khẩu thì:
Thuế suất ưu đãi: áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu có xuất xứ từ nước, nhóm nước hoặc vùng lãnh thổ thực hiện đối xử tối huệ quốc trong quan hệ thương mại với Việt Nam; hàng hóa từ khu phi thuế quan nhập khẩu vào thị trường trong nước đáp ứng Điều kiện xuất xứ từ nước, nhóm nước hoặc vùng lãnh thổ thực hiện đối xử tối huệ quốc trong quan hệ thương mại với Việt Nam;
Thuế suất ưu đãi đặc biệt: áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu có xuất xứ từ nước, nhóm nước hoặc vùng lãnh thổ có thỏa thuận ưu đãi đặc biệt về thuế nhập khẩu trong quan hệ thương mại với Việt Nam; hàng hóa từ khu phi thuế quan nhập khẩu vào thị trường trong nước đáp ứng Điều kiện xuất xứ từ nước, nhóm nước hoặc vùng lãnh thổ có thỏa thuận ưu đãi đặc biệt về thuế nhập khẩu trong quan hệ thương mại với Việt Nam;
Thuế suất thông thường: áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu không thuộc các trường hợp được áp dụng thuế suất ưu đãi và thuế suất ưu đãi đặc biệt. Thuế suất thông thường được quy định bằng 150% thuế suất ưu đãi của từng mặt hàng tương ứng. Trường hợp mức thuế suất ưu đãi bằng 0%, Thủ tướng Chính phủ căn cứ quy định tại Điều 10 của Luật này để quyết định việc áp dụng mức thuế suất thông thường.
Biểu thuế XNK 2018 cũng là căn cứ để tra mã HS, từ đó có thể xác định được mức thuế suất của hàng hóa xuất nhập khẩu.

2. Cách tra biểu thuế và cách tính thuế xuất nhập khẩu

Biểu thuế xuất nhập khẩu 2019 (File excel): Là bảng tập hợp các loại thuế suất do Nhà nước quy định để tính thuế cho các đối tượng chịu thuế (hàng hóa, dịch vụ, thu nhập, tài sản…). Thuế suất được quy định trong biểu thuế dưới hai hình thức: thuế suất tỉ lệ và thuế suất cố định.
Cách tra biểu thuế
Phân theo chương, phân chương
Tra theo chức năng
Tra theo chất lượng
Các kí hiệu trong biểu thuế
(*): Không chịu VAT
(*,5): Không chịu thuế NK, bán ra VAT 5%
(*,10): Không chịu thuế NK, bán ra VAT 10%
(5): VAT NK 5%
(10): VAT NK 10%
Thuế NK = Trị giá tính thuế hàng NK * Thuế suất thuế NK
Thuế TTĐB = Thuế suất thuế TTĐB * (Trị giá tính thuế NK + Thuế NK)
Thuế BVMT = Thuế suất tuyệt đối thuế BVMT * Lượng hàng
Thuế GTGT= (Giá tính thuế hàng nhập + Thuế NK + Thuế TTĐB + Thuế BVMT)* Thuế suất thuế GTGT
Cụ thể quy định mức thuế suất cho từng danh mục hàng hóa như thế nào, các bạn có thể xem hoặc tải về TẠI ĐÂYDOWNLOAD BIỂU THUẾ XNK 2019
Xuất nhập khẩu Lê Ánh mong rằng với những chia sẻ trên đây, các bạn đã biết cách tra biểu thuế suất XNK trong bảng biểu thuế XNK 2019, cách tính thuế hàng hóa xuất nhập khẩu và những quy định cụ thể, cập nhật nhất về biểu thuế XNK 2019.
Đặc biệt, khi làm nghiệp vụ xuất nhập khẩu bạn cần đặc biệt chú ý đến một số mặt hàng đặc biệt trong quyển biểu thuế xuất nhập khẩu để tra ra mức thuế suất đúng nhất theo quy định.
+ Bản Lite: https://goo.gl/S5vw1e
+ Bản Pdf: https://goo.gl/L5cDbV
Với file biểu thuế xuất nhập khẩu 2019, doanh nghiệp có thể dễ dàng hơn trong việc tra cứu mức thuế các mặt hàng.
Trân trọng!

@templatesyard