Các loại hình thủ tục hải quan xuất nhập khẩu

Cung cấp các loại hình thủ tục hải quan xuất nhập khẩu bao gồm:

  • XNK thương mại
  • Quản lý hàng hóa gia công
  • SXXK, doanh nghiệp chế xuất
  • Tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, chuyển khẩu, trung chuyển
  • Khai báo, tham vấn, xác định trị giá
  • Nộp thuế, bảo lãnh thuế và các thủ tục liên quan
  • Miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế, xóa nợ
  • Phân loại, xác định trước mã số; xác định trước xuất xứ
  • Kho ngoại quan, kho bảo thuế, kho CFS
  • Ủy thác xuất nhập khẩu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

@templatesyard