Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt 2018

Cụ thể, để thống nhất áp dụng đồng bộ Biểu thuế xuất nhập khẩu mới từ ngày 01/01/2018, Chính phủ vừa soạn thảo xong các Dự thảo Nghị định quy định Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện các Hiệp định thương mại tự do ASEAN, ASEAN – Hàn Quốc,  ASEAN – Nhật Bản, ASEAN – Trung Quốc, ASEAN – Ấn độ, ASEAN – Úc – Niudilân.

Bao gồm các Dự thảo Nghị định sau:
1. Nghị định 125/2017/NĐ-CP Ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN giai đoạn 2018 – 2022
Nghị định này sửa đổi, bổ sung Nghị định 129/2016/NĐ-CP.

2. Nghị định ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN - Trung Quốc giai đoạn 2018 - 2020
Nghị định này thay thế Nghị định 128/2016/NĐ-CP.

3. Nghị định ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN - Hàn Quốc giai đoạn 2018 – 2021
Nghị định này thay thế Nghị định 130/2016/NĐ-CP.

4. Nghị định ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - Hàn Quốc giai đoạn 2018-2022
Nghị định này thay thế Nghị định 131/2016/NĐ-CP.

5. Nghị định ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện ASEAN – Nhật Bản giai đoạn 2018-2023
Nghị định này thay thế Nghị định 133/2016/NĐ-CP.

6.  Nghị định ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định thành lập Khu vực Thương mại tự do ASEAN – Ôt-xtrây-lia – Niu Di-lân giai đoạn 2018-2022
 Nghị định này thay thế Nghị định 127/2016/NĐ-CP

7. Nghị định ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN - Ấn Độ  giai đoạn 2018 – 2022
Nghị định này thay thế Nghị định 126/2016/NĐ-CP.

Mời các bạn xem chi tiết Dự thảo các Nghị định trên tại file đính kèm.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

@templatesyard