HƯỚNG DẪN DOANH NGHIỆP GIẢI TRÌNH SẢN PHẨM LẦN ĐẦU XIN C/O ĐÁP ỨNG TIÊU CHUẨN XUẤT XỨ

HƯỚNG DẪN DOANH NGHIỆP GIẢI TRÌNH SẢN PHẨM LẦN ĐẦU XIN C/O ĐÁP ỨNG TIÊU CHUẨN XUẤT XỨ
Mẫu 01: Bảng giải trình để sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn GSP (Form A) của nước nhập khẩu theo tiêu chí tỉ lệ % : tải tại đây

Mẫu 02: Bảng giải trình để sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn GSP (Form A) của nước nhập khẩu theo tiêu chí "Chuyển đổi mã số hàng hóa HS" tải tại đây

Mẫu 03: Bảng giải trình để sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn GSP (Form A) của EU theo tiêu chí tỉ lệ % tải tại đây

Mẫu 04: Bảng giải trình để sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn xuất xứ không ưu đãi theo tiêu chí tỉ lệ % tải tại đây

Mẫu 05: Bảng giải trình để sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn xuất xứ không ưu đãi theo tiêu chí "Chuyển đổi mã số hàng hóa HS" tải tại đây


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

@templatesyard