HỆ THỐNG ƯU ĐÃI PHỔ CẬP (GSP) LÀ GÌ ?

HỆ THỐNG ƯU ĐÃI PHỔ CẬP (GSP) LÀ GÌ ?
Khi nghiên cứu về Xuất xứ của hàng hóa và các loại C/O, học viên của LAPRO thường thắc mắc nhiều nhất về C/O form A và cách sử dụng nó trong Hệ thống ưu đãi phổ cập (GSP). Trong bài viết này chúng ta sẽ hiểu rõ hơn Hệ thống ưu đãi phổ cập là gì?

Hệ thống ưu đãi phổ cập GSP (Generalized Systems of Prefrences) là kết quả của cuộc đàm phán liên chính phủ được tổ chức dưới sự bảo trợ của hội nghị Thương mại và Phát triển của Liên hợp quốc (UNCTAD). Theo hệ thống ưu đãi phổ cập (GSP), các ưu đãi về thuế quan được áp dụng cho hàng hoá xuất khẩu từ các nước đang phát triển đến các nước phát triển trên cơ sở không cần có đ i có lại và không phân biệt đối xử.
Theo đó các nước phát triển, được gọi là các nước cho hưởng, cho các nước đang phát triển, đựơc gọi là các nước được hưởng, hưởng chế độ ưu đãi bằng cách giảm hoặc miễn thuế, chế độ ưu đãi được xây dựng trên cơ sở không có sự phân biệt đối xử và không đòi hỏi bất kỳ nghĩa vụ nào từ phía các nước đang phát triển.
Trên cơ sở hệ thống GSP, mỗi quốc gia xây dựng một chế độ GSP cho riêng mình với những nội dung, qui định, mức ưu đãi khác nhau tuy nhiên mục tiêu của GSP vẫn được đảm bảo.

Như vậy, khi một doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam muốn xuất hàng sang các nước phát triển đặc biệt là ở Châu Âu và Châu Mỹ thì người xuất khẩu cần xin được Giấy chứng nhận xuất xứ mẫu A để doanh nghiệp nhập khẩu hàng của họ được hưởng ưu đãi thuế theo Hệ thống ưu đãi phổ cập này.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

@templatesyard