HƯỚNG DẪN CÁCH KHAI TRÊN C/O CÀ PHÊ ( ICO )

HƯỚNG DẪN CÁCH KHAI TRÊN C/O CÀ PHÊ (ICO)
1. C/O mẫu ICO được phát hành bởi Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) theo đúng quy định của Tổ chức cà phê quốc tế (ICO).

2. C/O mẫu ICO sử dụng cho 1 loại hàng cà phê xuất xứ Việt Nam xuất khẩu đi các nước. Có các loại hàng: cà phê chè nhân, cà phê vối nhân, cà phê đã rang, cà phê hòa tan, và các loại khác. Nếu một lô hàng cà phê gồm nhiều loại hàng cà phê thì phải khai thành nhiều bộ C/O mẫu ICO tương ứng cho từng loại hàng cà phê.
3. Không phải xin C/O mẫu ICO đối với:

(a) Số lượng hàng nhỏ để tiêu dùng trực tiếp trên tàu biển, trên máy bay và các phương tiện chuyên chở thương mại quốc tế khác; và
(b) Các mẫu hàng và các kiện hàng có trọng lượng tịnh cà phê nhân trong đó không quá 60 kg hoặc quy đổi tương ứng cho các loại cà phê khác, bao gồm:
(i) 120 kg quả khô (dried coffee cherry); hoặc
(ii) 75 kg cà phê thóc (parchment); hoặc
(iii) 50,4 kg cà phê rang xay (roasted); hoặc
(iv) 23 kg cà phê hòa tan (soluble) hoặc dạng lỏng (liquid)

4. Một bộ C/O mẫu ICO tối thiểu gồm 4 bản:
1 bản ORIGINAL màu trắng
1 bản FIRST COPY - for use by ICO London màu xanh
2 bản COPY - for internal use only màu trắng

Ngay sau khi VCCI ký chứng nhận xuất xứ và Hải quan ký chứng nhận xuất khẩu trên ô 16, đơn vị xuất khẩu giao lại cho VCCI bản FIRST COPY - for use by ICO London, 1 bản COPY - for internal use only và bản sao vận đơn để tổng hợp và gửi cho Tổ chức cà phê quốc tế (ICO).

5. Ðơn vị xuất khẩu phải lưu hồ sơ C/O mẫu ICO (trong đó có 1 bản COPY - for internal use only mộc đỏ) đã cấp trong vòng không ít hơn 4 năm.

6. Hướng dẫn chi tiết: bấm vào đây để tải về


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

@templatesyard