Hướng dẫn tạo phiếu xuất kho và phiếu tải trọng trên EWMS Kho Vận Cát Lái

 Hướng dẫn tạo phiếu xuất kho và phiếu tải trọng trên EWMS Kho Vận Cát Lái

Hướng dẫn tạo phiếu xuất kho và phiếu tải trọng trên EWMS Kho Vận Cát Lái
Tạo phiếu xuất kho nhận hàng lẻ CFS trên EWMS
Tạo phiếu tải trọng trên EWMS Kho vận Cát Lái


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

@templatesyard