Đăng ký mã QR cá nhân hoặc mã QR cho tổ chức, doanh nghiệp

Đăng ký mã QR cá nhân hoặc mã QR cho tổ chức, doanh nghiệp1. TẠO MÃ QR CÁ NHÂN


Mỗi người dân được cấp 1 mã QR cá nhân duy nhất và được tạo trên ứng dụng PC-Covid. Khi vào, ra các cơ quan, tổ chức, chốt kiểm dịch, bệnh viện, địa điểm công cộng… người dân phải quét mã QR.

Thông qua mã QR đã quét tại các địa điểm, tổ chức có thẩm quyền có thể truy vấn dữ liệu liên quan phục vụ công tác phòng, chống dịch trong trường hợp phát sinh các ca nghi nhiễm. Từ đó nhanh chóng xác định nguy cơ lây nhiễm và khuyến cáo cho người dân, cũng như chủ địa điểm có xuất hiện ca nghi nhiễm, xử lý kịp thời ngăn chặn sự lây lan của dịch, bệnh.
Đăng ký Mã QR Cá Nhân Ở Đâu
Vui lòng không đăng ký cấp "Mã QR cá nhân" trong trường hợp đã được cấp "Mã QR cá nhân" trên ứng dụng "Y tế HCM"

2. TẠO MÃ ĐỊA ĐIỂM , MÃ QR CÔNG TY , MÃ QR TỔ CHỨC

Mỗi địa điểm: Cơ quan, Siêu thị, Trường học, Bệnh viện, Nơi công cộng… được cấp mã QR địa điểm và được tạo trên ứng dụng PC-Covid hoặc website www.qr.tokhaiyte.vn. Khi người dân vào, ra các địa điểm… quản lý địa điểm phải đảm bảo quét đầy đủ mã QR của người dân.
Thông qua mã QR đã quét tại các địa điểm, tổ chức có thẩm quyền có thể truy vấn dữ liệu liên quan phục vụ công tác phòng, chống dịch trong trường hợp phát sinh các ca nghi nhiễm. Từ đó nhanh chóng xác định nguy cơ lây nhiễm và khuyến cáo cho người dân, cũng như chủ địa điểm có xuất hiện ca nghi nhiễm, xử lý kịp thời ngăn chặn sự lây lan của dịch, bệnh. Chủ địa điểm có thể xem hướng dẫn cách tạo và quản lý mã QR địa điểm tại đây.
ĐĂNG KÝ MÃ QR ĐỊA ĐIỂM Ở ĐÂU

ĐĂNG KÝ MÃ QR ĐỊA ĐIỂM , MÃ QR CÔNG TY , MÃ QR TỔ CHỨC Ở ĐÂU

3. Khai báo di chuyển nội địa

Người dân cần khai báo thông tin khi có nhu cầu di chuyển nội địa trong nước. Từ đó các cơ quan chức năng quản lý được thông tin di chuyển, thông tin y tế, phục vụ việc phòng, chống dịch Covid-19.
Sau khi khai báo, ứng dụng PC-Covid sẽ lưu thông tin dưới dạng mã QR. Tại các điểm kiểm soát di chuyển nội địa như sân bay, nhà ga, các điểm kiểm soát di chuyển, người dân cần đưa mã QR để điểm kiểm soát di chuyển quét mã.
Khai báo di chuyển nội địa trên App VNEID hay App PC-Covid

4. BỘ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ AN TOÀN PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19


Nguồn: tham khảo https://antoan-covid.tphcm.gov.vn/ và https://pccovid.gov.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

@templatesyard