TRA CỨU GIẤY PHÉP XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU ONLINE

Khi khách hàng muốn nhập khẩu (NK) hoặc xuất khẩu (XK) một loại hàng hóa nào đó sẽ phát sinh nhiều vướng mắc trong quá trình tìm kiếm các thông tin như: hàng hóa này có thuộc hàng cấm XNK hay không? Có cần giấy phép, điều kiện gì không? Hay có thuộc trường hợp được miễn thuế không? Các mã HS, thuế suất, mã ngành của hàng hóa đó là gì?…
Nắm bắt được nhu cầu thiết yếu của quý khách hàng cũng như những khó khăn trong quá trình tìm kiếm đó, nay PHÁP LÝ KHỞI NGHIỆP đã tạo ra tiện ích “Tra cứu hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu” hữu hiệu và dễ dàng sử dụng.
I. Tính năng của tiện ích:
Tiện ích “Tra cứu hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu” sẽ giúp khách hàng xác định được hàng hóa XK, NK của mình có thuộc 01 trong 10 danh mục sau đây hay không, để từ đó có các hướng giải quyết cho phù hợp:
1. Danh mục hàng hóa XK, NK theo giấy phép, điều kiện.
2. Danh mục hàng hóa cấm XK, NK.
3. Danh mục hàng hóa XK, NK được miễn thuế XK, NK.
4. Danh mục hàng hóa và thẩm quyền quản lý CFS (CFS là Giấy chứng nhận lưu hành tự do).
5. Danh mục hàng hóa XK, NK theo phương thức chỉ định thương nhân.
(Chỉ định thương nhân XK, NK là biện pháp do cơ quan nhà nước có thẩm quyền áp dụng để quyết định thương nhân XK, NK đối với một số loại hàng hóa nhất định)
6. Danh mục hàng thực phẩm đông lạnh kinh doanh tạm nhập, tái xuất có điều kiện.
7. Danh mục hàng hóa có thuế tiêu thụ đặc biệt kinh doanh tạm nhập, tái xuất có điều kiện.
8. Danh mục hàng hóa đã qua sử dụng, kinh doanh tạm nhập, tái xuất có điều kiện.
9. Danh mục hàng hóa cấm kinh doanh tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu.
10. Danh mục hàng hóa nhập khẩu có ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh.
II. Cách truy cập vào tiện ích:
Có 02 cách để quý khách hàng truy cập vào tiện ích “Tra cứu hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu” như sau:
Cách 1: Truy cập trực tiếp tại đường dẫn https://khoinghiep.thuvienphapluat.vn/giay-phep-xnk.html
Cách 2: Vào trang chủ PHÁP LÝ KHỞI NGHIỆP =>  nhấp vào “Tên tiện ích” như hình 1.
(Hình 1)
III. Cách tra cứu hàng hóa XK, NK
Cách 1: Nhập từ khóa “Tên hàng hóa” vào <Tìm kiếm> => Enter / Tra cứu. (Xem hình 2)
Cách 2: Nhập từ khóa “Mã HS”/ “Mã ngành, nghề”/ ”Tên công việc pháp lý”/ “Tên giấy phép XNK” => chọn ô tương ứng “Tìm trong” => Enter / Tra cứu. (Xem hình 3)
Ví dụ 1: Nhập từ khóa “mỹ phẩm” và nhấp “Tra cứu”, sẽ nhận được kết quả sau:
(Hình 2)
Ví dụ 2: Nhập từ khóa “2023” => lick vào ô “Mã ngành, nghề” => nhấp “Tra cứu”, sẽ nhận được kết quả sau:
(Hình 3)
Lưu ý:
– Có thể bấm “Chọn danh mục” để thu hẹp kết quả tìm kiếm.
– Nhấp vào dòng “Tra cứu hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu” để trở về trang chủ.
IV. Xem nội dung chi tiết của từng hàng hóa XK, NK
Tùy vào từng loại hàng hóa mà nội dung chi tiết của nó sẽ bao gồm một hoặc nhiều phần sau:
Chi tiết hàng hóa; Tên giấy phép; Công việc pháp lý; Mã ngành, nghề; Mã HS và Ghi chú.
Ví dụ 3: Đối với “Mỹ phẩm” thì các nội dung chi tiết như hình sau:
(Hình 4)
Ngoài ra, quý khách hàng có thể nhấp vào các dòng in đậm ở đầu trang tra cứu để xem toàn bộ nội dung của từng phần.
Ví dụ 4: Đối với Hình 4, quý khách hàng có thể nhấp vào các dòng “Tra cứu hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép, điều kiện”; “Thuộc quản lý của Bộ Y tế” hoặc “A.HÀNG HÓA XUẤT KHẨU” để xem toàn bộ nội dung của từng phần.
Trên đây là toàn bộ hướng dẫn sử dụng về tiện ích “Tra cứu hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu” .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

@templatesyard