Quy trình phân tích phân loại Hàng hóa xuất nhập khẩu

Quy trình phân tích phân loại Hàng hóa xuất nhập khẩu

Hiện nay có một thực tế các doanh nghiệp khai hải quan thường gặp phải đó là giữa người khai hải quan và cơ quan Hải quan không có sự thống nhất về mã Hồ sơ, tên hàng, chủng loại…dẫn đến việc 2 bên không thể đưa ra được kết quả chính xác nhất cho mặt hàng khai báo. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến các doanh nghiệp bởi sẽ làm chậm quá trình thông quan hàng hóa, gây mất thời gian cho cả phía các doanh nghiệp và cơ quan Hải quan

Vậy trong trường hợp Hải quan và doanh nghiệp không thống nhất được mã Hồ sơ, tên hàng, chủng loại…các doanh nghiệp cần làm gì? Căn cứ khoản 5 Điều 29 Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định:
“5. Trường hợp bằng các máy móc, thiết bị kỹ thuật hiện có tại Chi cục Hải quan, địa điểm kiểm tra hải quan, công chức hải quan kiểm tra thực tế hàng hóa không đủ cơ sở để xác định tính chính xác đối với nội dung khai của người khai hải quan về tên hàng, mã số, chủng loại, chất lượng, khối lượng, trọng lượng thì yêu cầu các tổ chức chuyên môn nghiệp vụ của cơ quan hải quan thực hiện việc phân tích phân loại hoặc giám định để xác định các nội dung trên.
Trường hợp cơ quan hải quan không đủ điều kiện để xác định tính chính xác đối với nội dung khai của người khai hải quan thì cơ quan hải quan trưng cầu giám định của tổ chức giám định theo quy định của pháp luật và căn cứ kết quả giám định để quyết định việc thông quan hàng hóa”.
Dưới đây là một số quy trình về phân tích phân loại (PTPL) hàng hóa
1.      Cơ quan phân tích phân loại hàng hóa
Khi các doanh nghiệp muốn mang hàng đi PTPL cần phải thực hiện PTPL tại các tổ chức chuyên môn nghiệp vụ của cơ quan hải quan hoặc các tổ chức cơ quan đủ thẩm quyền pháp lý PTPL hàng hóa. Hiện nay các doanh nghiệp có thể PTPL hàng hóa tại Trung tâm PTPL hàng hóa XNK miền Bắc (Cục kiểm định Hải quan).
2.      Mẫu hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phân tích để phân loại
Căn cứ khoản 1 Điều 10 Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính quy định:
a. Lấy mẫu hàng hóa
Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phải lấy mẫu để phân tích theo quy định tại Khoản 5 Điều 29 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015. Việc lấy mẫu thực hiện theo phiếu yêu cầu phân tích kiêm Biên bản lấy mẫu hàng hóa (theo mẫu số 05/PYCPT/2015 Phụ lục ban hành kèm Thông tư này). Mẫu được lấy từ chính lô hàng cần phân tích và mang tính đại diện; phải đủ về số lượng, khối lượng để phục vụ cho việc trưng cầu giám định hoặc giải quyết khiếu nại. Khi lấy mẫu phải có đại diện của người khai hải quan. Mẫu phải được các bên ký xác nhận và niêm phong. Khi bàn giao mẫu phải có biên bản bàn giao và ký xác nhận của các bên.
Trường hợp lấy mẫu nhưng vắng mặt người khai hải quan, cơ quan hải quan lấy mẫu với sự chứng kiến của cơ quan nhà nước tại khu vực cửa khẩu, đại diện doanh nghiệp vận tải, doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho bãi và phải có ký xác nhận của các bên chứng kiến.
b. Số lượng mẫu: 02 mẫu
Trường hợp không thể lấy đủ số lượng mẫu thì lấy 01 mẫu và gửi kèm catalogue, hình ảnh của mẫu.
Trường hợp người khai hải quan chỉ nhập khẩu 01 mẫu thì không thực hiện lấy mẫu.
cGiao nhận mẫu
Cơ quan hải quan nơi có yêu cầu phân tích trực tiếp gửi mẫu. Trường hợp người khai hải quan đề nghị được trực tiếp chuyển mẫu thì phải chịu trách nhiệm về tính toàn vẹn của mẫu và thời gian gửi mẫu.
Mẫu chỉ có giá trị pháp lý khi còn nguyên niêm phong.
Về khối lượng mẫu cần lấy tùy theo từng loại mặt hàng được quy định cụ thể tại mục 2 phần IV Phụ lục 1 ban hành kèm theo Quyết định số 2131/QĐ-TCHQ ngày 31/07/2015 của Tổng cục Hải quan.
3.      Thời gian phân tích
Trong thời hạn không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ và mẫu hàng hóa, Trung tâm PTPL có văn bản Thông báo kết quả phân tích gửi Tổng cục Hải quan. Trường hợp hồ sơ của hàng hóa cần phân tích có từ 02 mẫu hàng hóa trở lên hoặc mẫu hàng hóa phức tạp, cần phải có thêm thời gian phân tích, trong thời hạn không quá 5 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận mẫu hàng hóa và hồ sơ của hàng hóa cần phân tích, Trung tâm PTPL phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan hải quan nơi có yêu cầu phân tích biết và dự kiến thời gian trả lời kết quả phân tích. Sau khi có kết quả phân tích, Trung tâm PTPL có văn bản Thông báo kết quả phân tích gửi Tổng cục Hải quan, kèm bản chụp hồ sơ phân tích. 

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành văn bản Thông báo kết quả phân loại hàng hóa trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo kết quả phân tích của Trung tâm PTPL. 
Văn bản Thông báo kết quả phân loại của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan là cơ sở để xác định mức thuế, thực hiện chính sách mặt hàng đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; được cập nhật vào cơ sở dữ liệu, công khai trên trang thông tin điện tử và áp dụng thống nhất trong ngành hải quan.
  1. Hồ sơ giấy tờ đề nghị phân tích phân loại hàng hóa
  • Công văn đề nghị mang hàng đi PTPL hàng hóa
  • Phiếu yêu cầu phân tích kiêm Biên bản lấy mẫu hàng hóa
  • Bộ chứng từ làm thủ tục Hải quan sao y (Tờ khai, PO, invoice, vận đơn…)
  • Các tài liệu kỹ thuật liên quan tới mặt hàng PTPL
  1. Sơ đồ tiếp nhận, kiểm tra, xử lý hồ sơ phân tích để phân loại, ban hành thông báo kết quả phân loại hàng hóa.
            Quy trình chi tiết các doanh nghiệp tham khảo tại Nghị Định Số 2134/QĐ-TCHQ Ngày 31 Tháng 07 Năm 2015 Của Tổng cục hải Quan về việc Ban hành Quy trình Phân loại Hàng hóa Xuất khẩu, Nhập khẩu phải phân tích, giám định

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

@templatesyard