Link tải File excel biểu thuế XNK 2023 theo phụ lục 1, 2 công văn 5731/TCHQ-TXNK

Link tải File excel biểu thuế XNK 2023 (áp dụng từ hôm nay) theo phụ lục 1, 2 công văn 5731/TCHQ-TXNK


https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JTON_V1U5G42P4DibDIM-FBMskYHM2Tj/edit?usp=share_link&ouid=104845955465005553902&rtpof=true&sd=true

03 nội dung các bạn cần chú ý: - Mã số HS code tại Thông tư 31/2022/TT-BTC đã thay đổi 601 dòng hàng so với danh mục hàng hoá trước. - Áp dụng mã HS code và mô tả hàng hoá theo danh mục 2022. - Thuế suất sử dụng tại Phụ lục I và II đính kèm 5731/TCHQ-TXNK.

https://docs.google.com/document/d/1P1L6zXelBP5LdiHN3KvaHpvvfTeQ0AeF/edit?usp=share_link&ouid=104845955465005553902&rtpof=true&sd=true

https://docs.google.com/document/d/1AtAvBQpqSBQTmns1OBWMQwSHFAgMG01i/edit?usp=share_link&ouid=104845955465005553902&rtpof=true&sd=true


Các trường hợp áp mã Hs code khiến doanh nghiệp, các dịch vụ FWD rất dễ nhầm lẫn giữa thuế suất thấp và cao. Các lỗi thường gặp: - khai sai bản chất để hưởng thuế thấp hơn - khai tên hàng không rõ ràng - mặt hàng khó xác định mã Hs code.

Link tải File hướng dẫn phân loại hàng hóa 2023 như sau:

https://docs.google.com/presentation/d/1uEfl5A91JECdf-aqCM0nMFsUmb108FaC/edit?usp=share_link&ouid=104845955465005553902&rtpof=true&sd=true

https://docs.google.com/presentation/d/1MVz9GRIA0u8Fiey1vmmDUy9DXCNkWMo9/edit?usp=share_link&ouid=104845955465005553902&rtpof=true&sd=true

https://docs.google.com/presentation/d/1_94_PsJqjsEhva80-MJ5aLQM-NtObslK/edit?usp=share_link&ouid=104845955465005553902&rtpof=true&sd=true

https://drive.google.com/file/d/1Tlhu9dGjwjyjPBlVSdsYk6jfsGNiUKf9/view?usp=share_link


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

@templatesyard