Chấp nhận kết quả tham vấn một lần dựa vào tiêu chí xếp hạng DN

Theo quy định tại Thông tư 39/2018/TT-BTC thì người khai hải quan có thể bổ sung trị giá hải quan của hàng hoá NK trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày được cơ quan Hải quan thông báo. Tuy nhiên, quá thời hạn mà người khai không thực hiện khai bổ sung hoặc khai không đúng thì cơ quan Hải quan sẽ tiến hành ấn định thuế số hàng hoá đó theo quy định.

Chấp nhận kết quả tham vấn một lần


Trước vướng mắc của Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh liên quan đến bác bỏ trị giá khái báo khi kiểm tra, tham vấn trị giá đối với trường hợp bác bỏ trị giá khai báo do “khai báo không đúng, không đủ tiêu chí mô tả hàng hoá tại tờ khai hải quan có ảnh hưởng đến trị giá hải quan”, theo Tổng cục Hải quan, tại điểm a, khoản 3 và điểm 2 khoản 4 Điều 25 Thông tư 38/2015/TT-BTC đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 14 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC quy định rõ, cơ quan Hải quan yêu cầu người khai hải quan khai bổ sung trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày thông báo.

Trường hợp quá thời hạn mà người khai hải quan không thực hiện khai bổ sung hoặc khai bổ sung không đúng thì cơ quan Hải quan sẽ thực hiện ấn định thuế theo quy định.

Cũng liên quan về việc gửi và tiếp nhận đề nghị tham vấn giá một lần, Tổng cục Hải quan cho biết, tại khoản 1 mục 2 Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định 1304/QĐ-TCHQ ngày 29/4/2020 thì người khai hải quan phải gửi đề nghị đến cơ quan Hải quan thông qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến sau khi có kết quả tham vấn. Trường hợp người khai hải quan gửi đề nghị bằng văn bản qua đường văn thư, cơ quan Hải quan nơi DN làm thủ tục vẫn tiếp nhận và xử lý thủ tục theo quy trình,

Còn về vấn đề điều kiện chấp nhận tham vấn giá một lần, qua theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn thực hiện thủ tục tham vấn trị giá hải quan tại các cục hải quan tỉnh, thành phố, Tổng cục Hải quan nhận thấy vẫn còn tồn tại nhiều trường hợp cơ quan Hải quan chấp nhận trị giá kê khai mà không kiểm tra đầy đủ, dẫn đến rủi ro đối với công tác thu ngân sách của Ngành. Các trường hợp này tập trung nhiều ở các DN có xếp hạng rủi ro cao. Do đó, để phòng ngừa khả năng DN lợi dụng sự thuận lợi của thủ tục tham vấn một lần, mặt khác để tạo điều kiện cho các DN tuân thủ tốt pháp luật hải quan, Tổng cục Hải quan sử dụng tiêu chí xếp hạng DN để xem xét, chấp nhận áp dụng kết quả tham vấn một lần.

Quyết định 1810/QĐ-TCHQ 2018 Quy trình kiểm tra, tham vấn và xác định trị giá hải quan đối với hàng xuất khẩu, nhập khẩu trong quá trình làm thủ tục hải quanNgày 29/4/2020, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định số 1304/QĐ-TCHQ phê duyệt Đề án thí điểm tham vấn một lần, sử dụng kết quả tham vấn nhiều lần, Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 10/5/2020, với mục tiêu:

 
- Tạo thuận lợi thương mại trong công tác kiểm tra, tham vấn, xác định trị giá hải quan đối với các Doanh nghiệp chấp hành tốt pháp luật, có ý thức hợp tác, gắn bó với cơ quan hải quan.
 
- Đơn giản hóa thủ tục, rút ngắn thời gian thông quan và giải phóng hàng, giảm khối lượng công việc cho cơ quan hải quan và cộng đồng Doanh nghiệp trong công tác khai báo, kiểm tra, xác định trị giá hải quan.
 
- Nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức hải quan trong công tác kiểm tra, tham vấn, xác định trị giá hải quan; khuyến khích tính tuân thủ của Doanh nghiệp trong khai báo trị giá hải quan và hợp tác với cơ quan hải quan.
 
- Tăng cường công tác quản lý trị giá trong toàn ngành, ngăn chặn tình trạng “hàng hóa di chuyển” từ nơi xác định trị giá hải quan cao sang nơi xác định trị giá hải quan thấp để làm thủ tục hải quan, gây thất thu ngân sách.
 
- Xây dựng để chuẩn hóa một kho dữ liệu chuẩn trên Hệ thống quản lý dữ liệu trị giá hải quan (kho bao gồm các tờ khai đã được kiểm tra và có độ tin cậy cao về mức giá), theo đó thiết lập kho dữ liệu gồm trị giá hải quan do cơ quan hải quan xác định hoặc chấp nhận, có độ tin cậy cao và được sử dụng chung cho toàn ngành.
 
Cơ quan hải quan xem xét ban hành Thông báo sử dụng kết quả tham vấn nhiều lần trên cơ sở người khai hải quan gửi Đề nghị tham vấn một lần, sử dụng kết quả nhiều lần đến cơ quan hải quan qua Hệ thống dịch vụ công trực tuyến đáp ứng các tiêu chí sau:
 
- Tờ khai hải quan đã tham vấn được thông quan trong vòng 30 ngày tính đến ngày đề nghị sử dụng kết quả nhiều lần;
 
- Hồ sơ hải quan, hồ sơ tham vấn, thủ tục tham vấn tuân thủ quy định của pháp luật; chứng từ, tài liệu, hồ sơ tham vấn không có mâu thuẫn; đơn vị tham vấn đề xuất chấp nhận sử dụng kết quả tham vấn nhiều lần;
 
- Trị giá hải quan của hàng xuất nhập khẩu được xác định đúng nguyên tắc và phương pháp xác định trị giá hải quan theo quy định.
 
Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị của doanh nghiệp, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, thành phố ban hành Thông báo sử dụng kết quả tham vấn nhiều lần hoặc Thông báo từ chối sử dụng kết quả tham vấn nhiều lần.Thông báo sử dụng kết quả tham vấn nhiều lần, được gửi bằng văn bản và thông báo qua Hệ thống dịch vụ công trực tuyến cho người khai hải quan, đơn vị hải quan nơi người khai hải quan sử dụng thông báo.
 
Thông báo sử dụng kết quả tham vấn nhiều lần do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành được áp dụng tại các đơn vị hải quan trên toàn quốc.Thông báo sử dụng kết quả tham vấn nhiều lần do Cục trưởng Cục Hải quan nào ban hành thì được áp dụng trong phạm vi Cục Hải quan đó.Thời hạn hiệu lực của Thông báo sử dụng kết quả tham vấn nhiều lần là không quá 06 tháng (180 ngày) kể từ ngày ban hành./.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

@templatesyard