1586/TXNK-TGHQ về việc cộng các khoản phí vào trị giá khai báo hải quan

ngày 04/04/2018 Cục thuế Xuất Nhập Khẩu của Tổng Cục ra công văn số 1586/TXNK-TGHQ để hướng dẫn cách khai các khoản cộng vào trị giá hải quan như CIC, D/O...
về cơ bản có các điểm chính sau:
+ Mã tên: bỏ trống
+ Mã phân loại là DP
+ Nhập 1 dòng ( cộng tổng các phí lại)
+ ô chi tiết: chi tiết từng loại phí ra
....
dichvuhaiquan247.com
1586/TXNK-TGHQ về việc cộng các khoản phí vào trị giá khai báo hải quan

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

@templatesyard