Quy trình thủ tục lấy hàng nhập LCL ở Cát Lái

  • Giai đoạn 1 : Chuẩn bị bộ chứng từ
+ Invoice
+ packing list
+ Bill house
+ Giấy giới thiệu (3 bản)
#note: toàn bộ sao y bản chính

  • Giai đoạn 2 : Thông quan tờ khai tại cảng Cát Lái quận 2
B1 : Chuẩn bị và sắp xếp hồ sơ theo thứ tự
+ Tờ khai
+ Giấy giới thiệu
+ Invoice
+ Packing list
+Bill house
+ Hóa đơn cước
(Toàn bộ sao y bản chính)

B2: Quen hải quan nào thì nộp vô ô đó (Trừ những ô 16, 21, 30 làm hàng PMD)
#note: Nếu không quen ai thì nộp đại vô hay hỏi mấy anh giao nhận khác xem mặt hàng đó ai làm dễ nhất
B3: Nếu hồ sơ hợp lệ thì thông quan hàng hóa.

B4: Phúc tập và nhận lại tờ khai thông quan.

B5: In mã vạch ra 2 bản.

  • Giai đoạn 3 : Lấy hàng
B1: In phiếu xuất kho.

Bấm số và chờ tới lượt tới rồi chỉ cần đưa lệnh giao hàng D/O cho thương vụ kho in phiếu xuất kho
#note: Nhớ ghi số xe lên lệnh giao hàng D/O 
Nhận lại phiếu xuất kho (4 liên) + phiếu tải

B2: Thanh lí giám sát hải quan kho hồ sơ gồm
Mình bấm thành 2 sấp
- Sấp 1: Tờ khai gốc + mã vạch + phiếu xuất kho.
- Sấp 2: Tờ khai photo + mã vạch + lệnh giao hàng có số bill giống như trên phiếu xuất kho.
Đưa 2 sấp đó cho Hải quan thanh lí giám sát , sau đó nhận lại sấp 1, hải quan sẽ giữ lại sấp 2.

B3: Xuống kho lấy hàng , kho 1 hay 2 hay 3 hay ở cửa nào thì xem trên phiếu xuất kho thì xuống đúng vị trí đó lấy.
Đưa phiếu xuất kho + phiếu tải cho chủ kho sẽ quét vị trí để xe nâng bốc xếp lấy hàng ra cho mình.

B4: Hàng ra mình kí nhận trên phiếu xuất kho, chủ kho sẽ giữ liên 1 còn đưa lại 3 liên kia cho mình. Nhờ xe nâng hoặc công nhân đưa hàng lên xe.

B5: Thanh lí cổng

Hồ sơ gồm: tờ khai gốc + tờ khai photo + mã vạch (2 bản) + phiếu xuất kho
Mình nhận lại: tờ khai gốc + mã vạch + phiếu xuất kho (giờ còn 2 liên)
Hải quan giữ: tờ khai photo + mã vạch photo + 1 liên của phiếu xuất kho.

B6: Mình giữ lại tờ khai gốc + mã vạch
Đưa cho tài xế phiếu tải + 2 liên phiếu xuất kho còn lại thế là xong. Xe có những phiếu này là có thể ra khỏi cổng cảng.
LCL.png 

16995960_1891585414457877_8526360329856400583_n.jpg 
(Cổng C cảng Cát Lái - Cổng xuất nhập hàng lẻ LCL)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

@templatesyard