HƯỚNG DẪN KHAI SỐ ĐỊNH DANH TRÊN TỜ KHAI HẢI QUAN

cảng TÂN VŨ – Hải Phòng áp dụng từ 15/8/2017 như sau:
* Đối với hàng nhập khẩu:
– Cấu trúc số định danh cho hàng hóa nhập khẩu:
Số định danh = Mã cảng dỡ hàng + Ngày vận đơn + Số vận đơn.
– Theo đó, người khai Hải quan sẽ khai thông tin trên tờ khai Hải quan nhập khẩu như sau:
+ Mã cảng dỡ hàng: Khai tại ô chỉ tiêu thông tin số 1.33 “địa điểm dỡ hàng” theo mã danh mục cảng biển Việt Nam (05 ký tự) được công bố trên Cổng thông tin điện tử Hải quan;
+ Ngày vận đơn + Số vận đơn: Khai liên tiếp nhau (“Ngày vận đơn” trước “Số vận đơn”) tại ô chỉ tiêu thông tin số 1.26 “số vận đơn” trên tờ khai nhập khẩu. Trong đó “Ngày vận đơn” là ngày vận đơn ghi trên vận đơn gom hàng (vận đơn dùng để khai báo tờ khai Hải quan) theo định dạng “DDMMYY” (DD- ngày, MM- tháng, YY- năm), “Số vận đơn” là số vận đơn ghi trên vận đơn gom hàng (vận đơn dùng để khai báo tờ khai Hải quan). Thông tin nhập không được có dấu cách hoặc ký tự đặc biệt như: “*,#, @, /,….”
Ví dụ: Với “Số vận đơn” là: LSHCM15, “Ngày vận đơn” là: 15/08/2017 thì sẽ khai tại ô chỉ tiêu thông tin số 1.26 “số vận đơn” trên tờ khai nhập khẩu là: 150817LSHCM15.
* Đối với hàng xuất khẩu:
– Cấu trúc số định danh cho hàng hóa xuất khẩu:
Số định danh = Đối tượng + Loại hình hàng hóa + Năm + Số tuần tự trong năm.
Trong đó:
– Đối tượng: 1 – Số định danh cấp cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu; 2 – Số định danh cấp cho doanh nghiệp kinh doanh kho bãi;
– Loại hình hàng hóa: 1 – Hàng hóa nhập khẩu; 2 – Hàng hóa xuất khẩu; 3 – Hàng hóa khác (hàng nội địa đưa vào cảng,…);
– Năm: 02 ký tự chỉ năm cấp số định danh (Ví dụ 17 thể hiện năm 2017).
– Số định danh của hàng xuất khẩu được khai tại ô chỉ tiêu thông tin số 2.24 “ Số vận đơn” trên tờ khai xuất khẩu;
– Trước khi đưa hàng vào cảng hoặc tại thời điểm đăng ký tờ khai xuất khẩu (tại thời điểm này thông thường doanh nghiệp không có số vận đơn), doanh nghiệp thông qua hệ thống khai hải quan hoặc cổng cung cấp dịch vụ công trực tuyến để lấy số định danh cho lô hàng và khai vào ô chỉ tiêu thông tin số 2.24 “ Số vận đơn” trên tờ khai xuất khẩu;
CÁCH LẤY SỐ ĐỊNH DANH:
Cách 1: Dùng chính phần mềm ECUS. Tổng cục Hải quan đã thông báo chi tiết cách thức kết nối, truyền nhận thông điệp lấy số định danh cho các công ty cung cấp phần mềm khai hải quan.
Cách 2:
– Lấy số định danh trên dịch vụ công trực tuyến, người khai thực hiện theo hướng dẫn sau:
(1) Truy cập vào địa chỉ: pus.customs.gov.vn;
(2) Đăng nhập bằng tài khoản;
(3) Vào menu “Định danh hàng hóa”;
(4) Chọn chức năng cấp mới:
(5) Nhập thông tin vào mẫu gồm: Đối tượng xin cấp (DN XNK, DN kho, bãi, cảng); Loại hàng hóa (Nhập khẩu, Xuất khẩu, Khác); Mã số thuế;
(6) Nhấn nút “Cấp mới” để nhận thông báo cấp Số định danh.
* Số định danh sẽ được in ra giấy dưới dạng mã vạch để cung cấp cho doanh nghiệp cảng khi cho hàng hóa ra/vào
KHAI BÁO MÃ ĐỊNH DANH TẠI HP ( Sưu Tầm )
Thực hiện chỉ đạo tại Quyết định 1593/QĐ-BTC của Bộ Tài Chính, từ ngày 15/8 chính thức triển khai mã định danh tại các cảng thuộc Hải quan TP. Hải Phòng.
Hướng dẫn các bạn khai báo tạm thời như sau đến thời điểm hiện tại.
1. Đối với tờ khai Xuất Khẩu:
Các bạn vào trực tiếp: pus.customs.gov.vn, đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản trên dịch vụ công trực tuyến.
Click chọn tab Định danh hàng hóa > Màn hình xuất hiện như dưới. Click chọn Cấp mới và điền các thông tin yêu cầu, lưu ý trường hợp khai báo hộ thì điền mã số thuế của DN cần khai hộ. Sau đó ấn cấp mới. Màn hình kết quả hiển thị ra, các bạn dùng mã định danh được cấp khai báo vào ô Số vận đơn của tờ khai xuất khẩu và dùng để khai báo.
2. Đối với tờ khai Nhập khẩu.
Khai báo theo đúng như nguyên tắc khai Số vận đơn với tờ khai nhiều vận đơn. Khai theo cấu trúc sau tại ô Số Vận Đơn:
Ngày vận đơn + Mã vận đơn = DDMMYY+ Mã vận đơn
Vd: ngày 15/08/2017 và Mã vận đơn là XCVBBM thì khai là:
150817XCVBBM.
Lưu ý:
– Đối với mã cảng, mã lưu kho hiện tại chưa có thay đổi các chi cục vẫn khai báo theo mã cũ.
– Số vận đơn trên file đính kèm container hàng nhập đến V5 cũng phải khai báo theo mã định danh.
– Hiện nay tất cả các chị cục tại Hải quan HP đều đã triển khai việc khai báo mã định danh, trường hợp tờ khai đã khai mà chưa có số định danh có thể được hỗ trợ tạm thời cấp tại chi cục tuy nhiên chỉ được hỗ trợ 1 ngày đầu.
– Hiện tại một số phần mềm khai báo đã hỗ trợ tự lấy và lập số định danh nên hãy gọi bên phần mềm để được hỗ trợ.
– 1 lô hàng khai báo 1 mã định danh.
– 1 tờ khai khai 1 mã định danh (or <=5 với trường hợp NK);
– 1 lô hàng có thể khai thành 1 tờ khai với 1 mã định danh hoặc có thể khai thành nhiều tờ khai với nhiều mã định danh.
Đây là những hiểu biết đến thời điểm hiện tại nhằm cung cấp cho các dn khai báo một cách thuận lợi. Tôi không chịu trách nhiệm về các thông tin hướng dẫn trên.
Ngày 12/6/2017, Tổng cục Hải quan tổ chức cuộc họp bàn với các doanh nghiệp kinh doanh kho, bãi cảng và các hãng tàu để bàn về việc cấp số định danh cho hàng hóa XK, NK nhằm quản lý, giám sát hải quan hiệu quả tại cảng biển. Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Vũ Ngọc Anh chủ trì cuộc họp.
Số định danh được DN kinh doanh kho bãi, cảng sử dụng khi đưa hàng hóa vào/ra cảng, kho bãi và gửi thông tin trao đổi với hệ thống của cơ quan hải quan. Số định danh được khai trên tờ khai hải quan, sử dụng liên kết các khâu, các thủ tục.
Phát biểu tại cuộc họp, Phó Tổng cục trưởng Vũ Ngọc Anh khẳng định số định danh đưa ra nhằm quản lý hiệu quả tại cảng biển, nhưng phải nghiên cứu, xây dựng theo hướng thuận lợi nhất có thể, không làm phát sinh thủ tục hành chính và thao tác dễ thực hiện đối với DN kinh doanh kho bãi, cảng cũng như DN XNK. Phó Tổng cục trưởng cũng yêu cầu phải ứng dụng CNTT triệt để, suốt từ khâu đầu đến khâu cuối của quá trình XK, NK hàng hóa, tránh việc DN phải khai báo nhiều lần, cùng một nội dung.
Phó Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan Lê Đức Thành cho biết, với mục tiêu quản lý hàng hóa xuyên suốt từ khâu đầu đến khâu cuối của quá trình NK, XK hàng hóa, việc cấp số định danh cho hàng hóa XNK dựa trên nguyên tắc số định danh đảm bảo duy nhất, không trùng lặp trên toàn hệ thống.
Đối với hàng hóa NK, hệ thống tự động cấp theo các thông tin có trên bản khai hàng hóa và được cấp cho từng house bill (số vận đơn).
Với hàng hóa XK, hệ thống cấp số định danh dựa trên thông tin do DN XNK cung cấp.
Về thời điểm cấp số định danh, với hàng hóa NK là thời điểm cơ quan hải quan tiếp nhận/phê duyệt bản khai hàng hóa (kèm theo thông tin house bill đã được khai báo). Trường hợp thông tin bản khai hàng hóa chưa đầy đủ thì hãng tàu, người phát hành vận đơn phải khai báo bổ sung để hệ thống cấp số định danh.
Đối với hàng hóa XK, thời điểm cấp số định danh là trước khi hàng hóa đưa vào khu vực chịu sự giám sát của cơ quan HQ. DN XNK đăng ký để được cấp số định danh.
Tại cuộc họp, đại diện Cục Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan cũng đã đưa ra nhiều phương án cấu trúc số định danh sau khi nghiên cứu thực tế và khảo sát tại một số đơn vị kinh doanh kho bãi, cảng, hãng tàu.
Các chuyên gia đến từ Cục Hải quan các tỉnh, thành phố và DN đã tích cực đưa ra ý kiến liên quan đến cấu trúc và cách quản lý số định danh.
Sau khi lấy ý kiến DN, Tổng cục Hải quan sẽ tiếp tục nghiên cứu, áp dụng việc cấp số định danh sao cho đảm bảo hoạt động quản lý nhà nước đồng thời tạo thuận lợi cao nhất cho DN khi thực hiện.
Theo quy định hiện hành, chưa có tiêu chí bắt buộc trên tờ khai hải quan để nhận biết chính xác một lô hàng XK, NK từ khi có dự kiến XK, NK đến khi thực tế XK, NK. Thực tế này dẫn đến việc cùng một lô hàng XK, NK được khai báo ở nhiều khâu trong quy trình thủ tục (manifest, trong thông quan, qua khu vực giám sát…) nhưng không có sự kết nối. Do đó, trường hợp khâu trước có sai sót thì khâu sau cũng không tự động nhận biết và phân loại để có hướng xử lý phù hợp.
Điều này gây ảnh hưởng đến công tác quản lý hải quan, ví dụ như khó có thể triển khai Điều 41 Luật Hải quan, không kiểm tra, ngăn chặn được tờ khai trùng, tờ khai ảo… cũng như giảm tính chính xác, minh bạch khi thực hiện thủ tục hải quan cho hàng hóa XNK.
Do vậy, dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 38/2015/TT-BTC đã đưa ra quy định về số định danh cho hàng hóa XK, NK.
Việc cấp số định danh cho hàng hóa XK, NK là một trong những hoạt động trong kế hoạch của Tổng cục Hải quan nhằm kết nối, trao đổi thông tin với doanh nghiệp kinh doanh kho, bãi, cảng để quản lý hiệu quả hàng hóa XNK, qua đó giảm thời gian thông quan hàng hoá theo chủ trương của Chính phủ cũng như Chiến lược phát triển hải quan đến năm 2020.
1. Oversea:
FCL:
– 1 mã định danh chỉ được áp dụng cho 1 TK:
+ nếu 1 tờ khai 1 cont: in 1 mã định danh gửi cho lái xe khi lấy hoặc hạ cont
+ nếu 1 tờ khai nhiều cont (VD 5 cont): in 5 bản của 1 mã định danh trên tờ khai đấy tương ứng 5 cont gửi lái xe khi lấy hoặc hạ cont (vì 5 cont lấy và hạ có thời điểm khác nhau)
– in 1 mã định danh chỉ sử dụng cho nhiều tờ khai khi hàng đóng chung 1 cont.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

@templatesyard