Chất lượng cà phê tiêu chuẩn Nestle ( Nestle Specification Change for Class 7.1 and Class 7.2 VN Robusta Coffee )Như bạn đã biết vấn đề quan trọng của việc Nestle mua hàng Robusta cofee của Việt nam.
Có 2 loại chất lượng để mua mặt hàng Robusta. Cả 2 loại này đều có cùng đặc điểm vật lý nhưng khác nhau về thử nếm.
Bảng đặc điểm vật lý hiện tại của loại 7.1/7.2
Loại 7.1: cà phê có mùi và kích thước trung bình, có vị đắng, mùi cây cỏ mùi cao su và các loại mùi khác ở mức dưới trung bình.
Loiaj 7.2: mùi và và kích thước thấp hơn trung bình, ko có mùi gỗ cao su và mùi lạ.
từ khi các loại cà phê robusta được bán dựa trên đặc điểm vật lý không thử nếm chỉ dựa vào tính vật lý đã dẫn đến thiếu sự hiểu biết giữa 2 loại này.
Loại 7.1/7.2 hiện tại có tính chất vật lý là độc nhất của Nestle, nghĩa là cà phê đã được xử lý đặc biệt theo tiêu chuẩn yêu cầu trước khi gửi cho NQCC sau đó mới được phép giao hàng. Vì thiếu sự rõ ràng nên rất việc đánh giá mẫu càng khó khăn hơn.
Vì thế nestle đang giới thiệu một sự thây đổi về đặc điểm vật lý của cả 2 loại 7.1/7.2 và chắc chắn sẽ rõ ràng được sự khác nhau của 2 loại.
Đặc điểm vật lý mới đã dựa trên loại hàng đã được giao dịch thông thường đó là VN Grade 1 và 2
Bảng 1: Đặc điểm cà phê vietj nam robusta Nestle mới.
Như đã trình bày ở bảng 1 trên, loại 7.1 dựa trên đặc điểm thông thường của Vn Grade 1 với độ ẩm điều chỉnh trong khoảng 9-12%
Loại 2 dựa trên đặc điểm thông thường của loại VN Grade , vẫn duy trì 2 đặc đểm quan trọng của hàng Neslte là Độ ẩm giữ ở 12% và tạp 0.5%
Những lợi ích khi thây đổi đặc điểm
1. Khoảng cách rõ ràng giữa 7.1-7.2: đặc điểm vật lý
7.1 và 7.2 sẽ có thể thấy được sự khác nhau rõ ràng để người mua và bán có thể phân biệt được
2. làm tăng sự chấp nhận loại 7.1 của kiểm định chất lượng trước khi giao hàng.
3. giảm rủi ro về khiếu nại và downgrade tại kho đến.
4. dự đoán rằng sẽ có nhìu sự cạnh tranh về giá giữa các nhà cung cấp .
Thời gian áp dụng sự thây đổi
Sự thây đổi này có hiệu lực cho tất cả các hợp đồng ký từ tháng 11/2014 trở đi và sẽ không ảnh hưởng đến hđ hiện tại
Chú ý:
i) tổng số khuyết điểm: 
Theo tiêu chuẩn ISO 10470 được sử dụng để đo lượng khuyết điểm cà phê Robusta. tổng số lỗi sẽ được thiieets lập để đảm bảo rằng Grade 1 hiện tại sẽ trùng với loại 7.1 và Grade 2 (0.5 tạp) sẽ trùng với 7.2, trừ đồ ẩm vẫn giữ lại không quá 12%
ii) Các loại robusta khác:
Đặc điểm này chỉ áp dụng cho việc giao hàng VN robusta. toàn bộ loại khác sẽ tiếp tục với đăc điểm hiện tại.
Nếu có bất kỳ câu hỏi nào về sự thây đổi này vui lòng liên hệ tôi hoặc bộ phận phụ trách CPCC cà phê.
Cảm ơn, trân trọng. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

@templatesyard