Những điểm giống và khác nhau giữa Hệ thống VNACCS/VCIS so với ECUS4.0 ?

a.      Giống nhau:
Đều là phần mềm để khai tờ khai điện tử, doanh nghiệp đều nhận được thông tin phản hồi tự động từ hệ thống hải quan gồm: số tờ khai, kết quả phân luồng (xanh, vàng, đỏ), đều in được tờ khai, thông báo thuế.
b.      Khác nhau:
1.      Với VNACCS, tốc độ xử lý tờ khai nhanh hơn: Phản hồi kết quả phân luồng nhanh (đối với luồng xanh, chỉ từ 1-3 giây). Nhưng một tờ khai không được quá 50 dòng hàng, lô hàng có 51 dòng hàng phải tách thành 2 tờ khai, lô hàng có 101 dòng hàng phải tách thành 3 tờ khai…vv.
2.      Quy trình khai điện tử có một chút thay đổi: Doanh nghiệp được khai thử nhiều lần (không giới hạn số lần khai thử), hệ thống hải quan tự động tính thuế và phản hồi kết quả tính thuế về cho doanh nghiệp. Đến khi doanh nghiệp thấy thông tin khai báo là đúng, chính xác thì nhấn nút khai chính thức, khi đó hệ thống hải quan mới phân luồng.
3.      Bắt buộc phải sử dụng chữ ký số.
4.      Hạn chế sử dụng hồ sơ giấy nhờ việc áp dụng chữ ký số.
5.      Kết nối với nhiều hệ thống thông tin của các cơ quan, bộ ngành.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

@templatesyard