Một số mẫu văn bản trong hoạt động xuất nhập khẩu

1. Mẫu giấy kiểm dịch thực vật nhập khẩu, quá cảnh, vận chuyển nội địa

2. Mẫu hợp đồng ngoại thương:
3. Sơ đồ xe container
4. Mẫu đăng ký chất lượng hàng nhập khẩu
5. UCP600
6. Biểu thuế
7. Mẫu tờ khai mới
8. invoice / packing list loại thông dụng và đơn giản
invoice +packing list
9. Danh mục một số mặt hàng chịu sự quản lý rủi ro
danh mục
10. Danh mục phụ tùng linh kiện ô tô
danh mục
11. Áp dụng mẫu tờ khai mới
công văn
12. Tóm tắt biểu thuế
tóm tắt
13. Luật thuế XNK
luật
14. Luật hải quan
2001
2005
15. Nghị định 87 quy định một số điều của luật thuế XNK
NĐ87
16. Mẫu cv xin tái xuất
mẫu
Thông tin liên hệ: 


TP Logistics: Nguyễn Văn Lý
SĐT: 0989 361 445, Email: vnlco.ltd@gmail.com / lynguyen2306@gmail.com, Skype: lynguyen2306

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

@templatesyard