Hướng dẫn khai báo: Xuất kinh doanh tại chỗ B11

Hướng dẫn khai báo: Xuất kinh doanh tại chỗ B11

Video này sẽ giúp các bạn nắm rõ các bước để khai 1 tờ khai xuất khẩu tại chỗ là như thế  nào.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

@templatesyard