SƠ ĐỒ BOOKING NOTE ( Người đi thuê tàu là người bán )

B1 : Nhân viên kinh doanh của hãng tàu giới thiệu lịch trình tàu chạy và chào giá cước vận chuyển cho công ty XNK
( Tấn công vào các công ty XNK theo phương thức : mua FOB , bán CIF )

B2 : Chủ hàng cung cấp các thông tin cơ bản về lô hàng cần vận chuyển cho hãng tàu như : Khối lượng, thể tích, tính chất, ETD, ETA.

B3 : Hãng tàu lập và gửi giấy lưu cước tàu chợ ( BOOKING NOTE ) cho người đi thuê tàu

B4 : Xuất trình giấy lưu cước tàu chợ cho đại diện hãng tàu tại cảng Bốc


B5 : Hãng tàu ký phát lệnh cấp Container rỗng :

+ Vỏ container

+ Niêm phong container ( Seal hãng tàu )

+ Phiếu đóng gói Container ( Container Packing List )

B6 : Thực hiện giao hàng cho người vận tải.

+ Rút tờ khai hàng Xuất

+ Làm thủ tục vào sổ tàu :

- Đăng ký lại số tờ khai, số Container, số niêm phong Container

- Mục đích : tránh lẫn lộn, sai sót

B7 : Nhằm xác định bằng chứng của việc giao, nhận hàng, hãng tàu ký phát cho người gửi hàng vận đơn B/L ( Bill of Lading )

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

@templatesyard