Danh sách chữ ký 43 phòng cấp C/O Form E của Trung Quốc

 Danh sách tổng hợp mẫu chữ ký C/O Form E


CV 2717/TCHQ-GSQL Vv thông báo mẫu chữ ký và con dâú trên C/O form E của phòng CCPIT

CV 5022/TCHQ-GSQL Vv xác minh chữ ký trên CO form E


Danh sách 43 phòng cấp C/O Form E của Trung Quốc. 
Bao gồm: 
42 phòng cấp của các Hải quan địa phương 
01 phòng cấp C/O Form E của CCPIT.

16. Huhehaote
19. Jiangmen

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

@templatesyard