HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH MÃ CẢNG ĐỊA ĐIỂM XẾP HÀNG THEO CV SỐ 877/GHSQL-GQ1

HƯỚNG DẪN KHAI BÁO , ĐIỀU CHỈNH MÃ CẢNG ĐỊA ĐIỂM XẾP HÀNG THEO CV SỐ 877/GHSQL-GQ1

HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH MÃ CẢNG ĐỊA ĐIỂM XẾP HÀNG THEO CV SỐ 877/GHSQL-GQ1


Nhằm thực hiện đúng các quy định về pháp luật hải quan trong khai báo thủ tục hàng hóa xuất nhập khẩu vận chuyển chịu sự giám sát của hải quan, TCT TCSG hướng dẫn khách hàng thực hiện khai báo thủ tục hải quan cho các tiêu chí trong tờ khai hải quan xuất về ĐỊA ĐIỂM BẢO THUẾ, PHƯƠNG TIỆN VẬN CHUYỂN VÀ CỬA KHẨU XUẤT TÀU cho các hàng hóa xuất khẩu tập kết vào cảng Tân Cảng - Cát Lái, sau đó tiếp tục vận chuyển đi cảng Hiệp Phước, cụm cảng Cái Mép để xuất tàu như sau:

1. "Địa điểm xếp hàng" - Là cảng thực tế nơi hàng hóa được xếp lên phương tiện vận chuyển quốc tế sẽ chở hàng hóa rời khỏi lãnh thổ Việt Nam (cảng xếp hàng, cửa khẩu xuất trong trường hợp này là cảng Tân Cảng Hiệp Phước – TP.HCM hoặc Cụm Cảng Cái Mép – Tỉnh BRVT)

👉 Tham khảo các mã cảng (địa điểm xếp hàng) tại khu vực Cái Mép: https://drive.google.com/file/d/1d2D7TBiIILVUIVcI1MUXquzpQBUwekUF/view?usp=sharing

2. "Phương tiện vận chuyển dự kiến" - Là tên phương tiện vận chuyển quốc tế sẽ chở hàng hóa rời khỏi lãnh thổ Việt Nam

3. "Địa điểm đích cho vận chuyển bảo thuế- Là địa điểm tập kết hàng hóa xuất khẩu mà hãng tàu chỉ định chủ hàng giao hàng (địa điểm hạ bãi trong trường hợp này là cảng Tân Cảng Cát Lái – TP. Hồ Chí Minh).

---------------------------------------------------------------

Lưu ý: Các trường hợp container hạ tại Cát Lái Giang Nam, khách hàng khai báo sai và cần chỉnh sửa thông tin trên tờ khai, vui lòng tham khảo hướng dẫn xử lý phát sinh như sau:

Bước 1: Khách hàng khai Thay đổi cảng xếp, cửa khẩu xuất (theo mẫu số 32)

Bước 2: Sau khi khai xong bước 1, hệ thống sẽ hiển thị “Bản xác nhận nội dung khai sửa đổi, bổ sung” (file mẫu)

Bước 3: Sau khi thực hiện bước 2, hệ thống khai báo hải quan sẽ tự động trả kết quả trên hệ thống theo 1 trong 2 mẫu sau:

  • Mẫu 1: “Tờ khai bổ sung sau thông quan (được chấp nhận)” (file mẫu)

  • Mẫu 2: “Quyết định khai báo sửa đổi bổ sung trong trường hợp không ảnh hưởng số thuế phải nộp” (file mẫu)

Bước 4: Khách hàng gửi mail xác báo đã chỉnh sửa cho Terminal Cát Lái Giang Nam, tới các địa chỉ sau: ops@terminalclgn.com và cskh@terminalclgn.com

Nội dung emaill bao gồm:

1. Tiêu đề mail: [Mã Địa điểm xếp hàng]_[Ngày.Tháng gửi mail]_[Tên doanhnghiệp](ví dụ: VNTCI_04.08_CTY TNHH ABC )

2. File đính kèm:

- Bản scan các văn bản của bước 1, 2, 3 đã nêu trên

- Danh sách container đã điều chỉnh + tên tàu

👉 Xem chi tiết hướng dẫn của Cát Lái Giang Nam: https://drive.google.com/file/d/1H9NDmlJL2ThdW9p8tpZsk2f6o848ZoTP/view?usp=sharing

---------------------------------------------------------------

Chi tiết công văn 877/GHSQL-GQ1:

👉 Xem tại: https://drive.google.com/file/d/1LWX1nB5BlA_vp35szLlriAe_6XpR9kkx/view?usp=sharing

Hướng dẫn số 1902/ của TCT TCSG:

👉 Xem tại: https://drive.google.com/file/d/1mRQOtlnJ7wCCU329Z_zKPTtHpUCjxxPg/view?usp=sharing

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

@templatesyard