CCS4EO VNACCS Phần mềm khai báo Hải quan miễn phí 2022

Để thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu trong việc thực hiện thủ tục hải quan điện tử, Tổng cục Hải Quan triển khai cung cấp miễn phí phần mềm khai báo hải quan từ 01/01/2022.

CCS4EO VNACCS Phần mềm khai báo Hải quan miễn phí 2022


Truy cập vào phần mềm khi báo hải quan miễn phí tại đây:

https://e-declaration.customs.gov.vn:8443/

(Tài liệu hướng dẫn sử dụng được đăng tải trên phần mềm khai báo hải quan miễn phí)

Xem Video hướng dẫn sử dụng Khai báo Tờ khai Hải quan XNK qua website TCHQ dưới đây:


Xem thêm Video hướng dẫn cách đăng ký tài khoản khai báo CCS4EO VNACCS 2022 qua website TCHQ Bên cạnh đó, Tổng Cục Hải quan đề nghị:

- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thông tin rộng rãi đến các doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn về phần mềm khai hải quan miễn phí.

- Khuyến khích các doanh nghiệp sử dụng phần mềm này để khai báo nhằm thống nhất trong quản lý, vận hành, hỗ trợ, dự kiến từ 01/4/2022.

Công văn 389/TCHQ-GSQL ngày 09/02/2022 xem phía dưới

Công văn 544/TCHQ-CNTT ngày 22/2/2022 xem tại đây

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

@templatesyard