Sở GTVT TP.HCM hướng dẫn cấp giấy đi đường cho người làm việc ngành giao thông

Sở Giao thông vận tải đề nghị các cơ quan, đơn vị tổ chức các bộ, công chức, viên chức, người lao động triển khai phương án "3 tại chỗ" hoặc "1 cung đường, 2 điểm đến". Toàn bộ chỉ đi lại khi thực sự cần thiết để làm nhiệm vụ cấp bách, chống dịch, trực cơ quan, xử lý sự cố hạ tầng kỹ thuật. 


Hướng dẫn cấp Giấy đi đường đối với người lao động tại các đơn vị thuộc ngành GTVT trên địa bàn TPHCM Nhằm tăng cường kiểm soát các nhóm đối tượng được phép lưu thông trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, Sở Giao thông vận tải đề nghị:

1.  Các cơ quan, đơn vị tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động triển khai thực hiện phương án 3 tại chỗ hoặc “1 cung đường, 2 điểm đến”. Chỉ đi lại khi thực sự cần thiết để làm nhiệm vụ cấp bách, chống dịch, trực cơ quan, xử lý sự cố hạ tầng kỹ thuật.

 

2.  Sở Giao thông vận tải hướng dẫn việc cấp giấy đi đường cho các đối tượng được phép lưu thông (có mã đơn vị cấp 1A, 2A của Phụ lục trong Công văn số 2796/UBND-VX), như sau:

 

2.1. Giấy đi đường không được sử dụng vào mục đích cá nhân. Số lượng xin cấp giấy đi đường không quá 10% tổng số cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hiện có (các trường hợp không đảm bảo 10%, đơn vị phải có phương án làm việc cụ thể để Sở Giao thông vận tải xem xét).

2.2. Các cơ quan, đơn vị nêu trên có Công văn (theo Phụ lục 1), kèm danh sách cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cần lưu thông để phục vụ nhiệm vụ cấp thiết để cấp giấy đi đường theo mẫu Phụ lục 2 đính kèm ( (kèm tập tin theo ứng dụng Excel định dạng xls); gửi về Sở Giao thông vận tải qua hộp thư điện tử (sgtvt@tphcm.gov.vn) để được cấp Giấy đi đường.

2.3. Thời gian cấp Giấy đi đường không quá 24 giờ kể từ khi nhận đủ hồ sơ; giấy đi đường được gửi trả cho các đơn vị qua hộp thư điện tử (bao gồm danh sách người được cấp và giấy đi đường có mã QR theo mẫu Phụ lục 3 đính kèm), các đơn vị tự in giấy đi đường và mang theo khi đi đường. Mỗi giấy đi đường khi tra cứu mã QR (qua các ứng dụng tra cứu như Zalo, Viber…) sẽ thể hiện các thông tin: cơ quan làm việc, họ tên người được cấp, số CMND/CCCD, mục đích và thời gian tham gia giao thông (theo Phụ lục 4).

3.  Cảng vụ Hàng không Miền Nam cấp giấy đi đường cho đối tượng hoạt động tại cảng hàng không quốc Tế Tân Sơn Nhất. Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn cấp giấy đi đường cho đối tượng hoạt động tại cảng Tân cảng Cát Lái. Cơ quan cấp giấy đi đường phải kiểm soát số lượng giấy đi đường, đảm bảo siết chặt hạn chế việc đi lại; báo cáo số lượng, việc áp dụng mẫu giấy đi đường (trong 2 mẫu giấy đã ban hành kèm theo Công văn số 2796/UBND-VX của Uỷ ban nhân dân thành phố); chịu trách nhiệm trước Uỷ ban nhân dân thành phố.

 

4.  Nhân viên lái xe và 01 nhân viên phục vụ đi cùng trên các phương tiện vận tải đã được Sở Giao thông vận tải cấp giấy nhận diện phương tiện có mã QR, không thuộc trường hợp phải cấp giấy đi đường.

5.  Khi tham gia giao thông trên đường, ngoài giấy đi đường, phải có thêm nhận diện: đồng phục ngành; đồng phục công nhân thực hiện các dịch vụ công ích; áo khoác nhận diện dành cho lực lượng tham gia phòng chống dịch.

6.  Giao Văn phòng Sở tiếp nhận, tổng hợp danh sách đăng ký Giấy đi đường của các cơ quan, đơn vị và chuyển các phòng Quản lý chuyên ngành (theo lĩnh vực quản lý) rà soát, thẩm định trình Giám đốc Sở Giao thông vận tải phê duyệt.

7.  Giao Phòng Quản lý Khai thác Hạ tầng giao thông đường bộ chủ trì thực hiện việc cấp Giấy đi đường cho các đơn vị theo quy định, chuyển lại Văn phòng Sở để trả lại kết quả cho đơn vị qua hộp thư điện tử.

 

Phụ lục 1: Mẫu Công văn đề nghị của đơn vị;

Phụ lục 2:Danh sách đăng ký cấp Giấy đi đường;

Phụ lục 3: Mẫu Giấy đi đường;

          Phụ lục 4: Mẫu kết quả tra cứu Giấy đi đường qua mã QR).

 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

@templatesyard