Tất cả các mặt hàng xe nâng mã HS 84.27 đều phải kiểm tra chất lượng

 Mặt hàng xe nâng không dùng động cơ, sử dụng hoàn toàn bằng tay, mã HS 8427.90.00 có phải kiểm tra chất lượng hay không? Vấn đề này được Tổng cục Hải quan trả lời Cục Hải quan Quảng Ngãi.

Tất cả các mặt hàng xe nâng mã HS 84.27 đều phải kiểm tra chất lượng

Tổng cục Hải quan cho biết, theo quy định tại mục I.C.1 Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 41/2018/TT-BGTVT ngày 30/7/2018 của Bộ Giao thông vận tải quy định danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Giao thông vận tải (Thông tư 41) thì mặt hàng xe nâng mã HS 84.27, thuộc lĩnh vực giao thông đường bộ, phải chứng nhận hoặc công bố hợp chuẩn, hợp quy trước khi thông quan.

Theo quy định tại mục VII.71 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 41, mặt hàng xe nâng hạ xếp tầng hàng bằng cơ cấu càng nâng; các loại xe công xưởng khác có lắp thiết bị nâng hạ hoặc xếp hàng (không tham gia giao thông đường bộ), mã HS 84.27, thuộc trường hợp phải chứng nhận hoặc công bố hợp chuẩn, hợp quy sau khi thông quan và trước khi đưa ra thị trường.

Tổng cục Hải quan cũng cho biết, trước đó Bộ Giao thông vận tải đã có công văn số 10988/BGTVT-KHCN ngày 19/11/2019 trả lời các vướng mắc thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Giao thông vận tải, trong đó có vướng mắc liên quan đến mặt hàng xe nâng.

Theo đó, công văn số 10988/BGTVT KHCN đã được hướng dẫn: “Theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành và văn bản giao nhiệm vụ của Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải chịu trách nhiệm quản lý chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với sản phẩm xe nâng (không phân biệt mục đích sử dụng trong hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu”.

Tổng cục cho biết, theo quy định tại Thông tư 41 và hướng dẫn của Bộ Giao thông vận tải thì tất cả các mặt hàng xe nâng mã HS 84.27, không phân biệt mục đích sử dụng đều thuộc đối tượng phải kiểm tra an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo quy định tại Thông tư 41.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

@templatesyard